เยเรมีย์ 22-3 เหมือนลา

เยเรมีย์ 22:18-23

เพราะเหตุนั้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสเกี่ยวกับเยโฮยาคิม โอรสของราชาโยสิยาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์
“พวกเขาจะไม่คร่ำครวญเพื่อพระองค์ กล่าวว่า
โอ พี่ชายของข้า  หรือ โอ พี่สาวของข้า
พวกเขาจะไม่คร่ำครวญถึงพระองค์ กล่าวว่า
อา  องค์เจ้านาย  โอ..องค์กษัตริย์
donkeydai
พระองค์จะถูกฝังเหมือนกับการฝังลาตัวหนึ่ง
ถูกลากไป และโยนข้ามประตูแห่งนครเยรูซาเล็ม ”

“จงขึ้นไปยังเลบานอนและร้องออกมา
และส่งเสียงของเจ้าในบาชาน

ร้องออกจากเมืองอาราบิม เพราะคนรักทั้งหลายของเจ้าถูกทำลายไปแล้ว
เราได้พูดกับเจ้า ยามที่เจ้ามั่งคั่ง
แต่เจ้ากลับกล่าวว่า “เราจะไม่ฟัง”
เจ้าทำเช่นนี้ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นมา  เจ้าไม่ต้องการฟังเสียงของเรา

ลมจะปกครองอยู่เหนือเหล่าผู้เลี้ยงแกะของเจ้า
คนรักของเจ้าจะต้องกลายเป็นเชลย
แล้วเจ้าจะอับอายและสับสนเนื่องจากความบาปทั้งสิ้นของเจ้า

โอเหล่าผู้อาศัยในเลบานอน สร้างรังท่ามกลางต้นสีดาร์
เมื่อความเจ็บปวดมาถึงเจ้า ราวกับหญิงที่กำลังคลอดบุตร…
เวลานั้นเจ้าจะน่าสงสารสักเท่าใด