เยเรมีย์ 22-4 สิ่งที่บันทึกไว้

เยเรมีย์ 22:24-30

องค์พระผู้เป็นเจ้าตร้สว่า
“เรามีชีวิตอยู่ตราบใด  … แม้ว่าโคนิยาห์ โอรสของราชาเยโฮยาคิม
จะเป็นดั่งแหวนตราในมือขวาของเรา  แต่เราก็จะถอดเจ้าออก
และมอบเจ้าให้อยู่ในเงื้อมมือของคนที่แสวงหาชีวิตของเจ้า
ไปอยู่ในมือของคนที่เจ้ากลัว
ไปอยู่ในหัตถ์ของราชาเนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลน
และไปอยู่ในมือของชาวเคลเดีย

เราจะเขวี้ยงเจ้าและแม่ที่บังเกิดเจ้ามาไปยังประเทศอื่น
ที่ ๆ เจ้าไม่ได้เกิด  แต่เจ้าจะตายที่นั่น
สำหรับแผ่นดินที่พวกเขาอยากจะกลับมา
แต่ไม่มีวันที่จะได้กลับมา

ชายผู้นี้.. โคนิยาห์ เป็นดั่งหม้อแตกที่ถูกดูหมิ่นหรือ
เป็นภาชนะที่ไม่มีใครสนใจ?
เหตุใด ตัวเขาและลูก ๆ ถูกเขวี้ยงไป  ถูกโยนเข้าไปในแผ่นดินที่พวกเขาไม่รู้จัก?
โอ แผ่นดิน  แผ่นดิน… จงฟังพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เขียนลงไปซิ
เขียนลงไปซิ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
“จงเขียนลงไปว่า … ชายคนนี้ ไม่มีลูก  เป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตของเขา
เพราะไม่มีลูกของเขาสักคนที่จะประสบความสำเร็จ
ในการได้นั่งในบัลลังก์ของราชาดาวิด
ในการที่จะได้ปกครองในยูดาห์อีก “