เยเรมีย์ 23-2 ผู้กล่าวคำเท็จ

เยเรมีย์ 23:9-14

เกี่ยวข้องกับเหล่าผู้กล่าวคำ
ใจของข้านั้นแตกสลายอยู่ภายใน กระดูกของข้าก็สั่นไหว
ข้าเป็นเหมือนคนเมา เหมือนคนที่เมาเหล้าองุ่น  เป็นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า
เป็นเพราะพระคำอันบริสุทธิ์ของพระองค์
เพราะว่าแผ่นดินเต็มด้วยคนล่วงประเวณี
แผ่นดินคร่ำครวญเพราะคำแช่งสาป
และทุ่งหญ้าในถิ่นกันดารก็แห้งเหี่ยวไป
วิถีของพวกเขานั้นชั่วร้าย
และกำลังของเขาก็ไม่เที่ยงธรรม

ทั้งผู้กล่าวคำและเหล่าปุโรหิตต่างก็เป็นคนอธรรม
เพราะเราได้พบความชั่วร้ายของเขาในวิหารของเรา  องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
ดังนั้นทางของเขาจะลื่นในความมืด พวกเขาจะถูกขับออกไป และจะล้มลง
เราจะนำวิบัติมาเหนือเขา ในปีที่พวกเขาต้องถูกลงโทษ..  องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

จากเหล่าผู้กล่าวคำของเราในสะมาเรีย
เราได้เห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
พวกเขากล่าวคำในนามของเจ้าบาอัลและนำให้คนอิสราเอลของเราหลงทางไป

แต่ส่วนในหมู่ผู้กล่าวคำแห่งเยรูซาเล็ม

เราได้เห็นสิ่งที่ร้ายกาจมาก
พวกเขาได้ล่วงประเวณีและเดินในคำมุสา
พวกเขาสนับสนุนคนที่ทำชั่ว
เพื่อว่าจะไม่มีใครหันกลับจากการทำชั่ว
ทุกคนกลายเป็นเหมือนโสโดมต่อเรา
คนที่อาศัยในเมืองก็เป็นเหมือนโกโมราห์