เยเรมีย์ 25-2 เชลย 70 ปี

ดังนั้น … องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสว่า ..
เพราะพวกเจ้าไม่เชื่อฟังคำของเรา

ดูเถิด เราจะส่งชนเผ่ามาจากทางเหนือ…
และสำหรับราชาเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนซึ่งเป็นผู้รับใช้ของเรา
เราก็จะส่งพวกเขามาโจมตีแผ่นดินและผู้คนในแผ่นดินนี้
รวมไปถึงประชาชาติรอบ ๆ ด้วย  เราจะให้พวกเขาถึงความหายนะ
และทำให้พวกเขากลายเป็นความสยดสยอง เป็นสิ่งที่คนพูดถึง เป็นที่ร้างเปล่าตลอดไป
ยิ่งกว่านั้น เราจะเอาเสียงแห่งความรื่นเริง เสียงแห่งความยินดี
เสียงของเจ้าบ่าวเจ้าสาว และเสียงโม่แป้ง รวมถึงแสงตะเกียงออกไปให้หมด
ทั้งแผ่นดินจะกลายเป็นซากปรักหักพัง
และเป็นที่ร้างเปล่าไร้ประโยชน์
ประชาชาติเหล่านี้จะรับใช้ราชาแห่งบาบิโลนเป็นเวลา 70 ปี

captivity

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ..
“หลังจาก 70 ปี แล้ว เราจะลงโทษราชาแห่งบาบิโลนและประเทศนั้น
คือแผ่นดินของชาวแคลเดีย เพราะความผิดบาปของพวกเขา
แผ่นดินนั้นจะกลายเป็นที่ร้างเปล่าไร้ประโยชน์
ทุกคำที่เราได้กล่าวต่อต้านพวกเขานั้นจะมาถึงแผ่นดินของเขา
ทุกสิ่งที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือนี้
คือเรื่องราวที่เยเรมีห์ได้กล่าวทำนายต่อต้านประชาชาติทั้งหลาย
เพราะว่าหลายประเทศ กษัตริย์ยิ่งใหญ่หลายองค์ จะเอาเขาเป็นทาส
และเราจะแก้แค้นพวกเขาตามการกระทำและผลงานแห่งน้ำมือของพวกเขา “