เยเรมีย์ 25-3 ถ้วยแห่งความโกรธ

เยเรมีย์ 25:15-29

ถ้วยแห่งพระพิโรธของพระเจ้า
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ตรัสกับข้าว่า
“จงรับเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธในถ้วยนี้ไป และให้ทุกประเทศที่เราส่งเจ้าไปนั้นดื่มมันเสีย
เมื่อดื่มแล้วพวกเขาจะเมา เดินโซเซ และคลุ้มคลั่งเพราะเราได้ส่งดาบสังหารมาท่ามกลางพวกเขา”

Jeremiah-25

ดังนั้น ข้าจึงนำถ้วยมาจากพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และยื่นให้ทุกประเทศที่พระองค์ทรงส่งข้าไปนั้นดื่ม
นครเยรูซาเล็ม และเมืองต่าง ๆ ในยูดาห์  กษัตริย์ และข้าราชการ
เพื่อทำให้พวกเขาร้างเปล่าไร้ประโยชน์ กลายเป็นที่ดูหมิ่นสาปแช่งเหมือนกับทุกวันนี้
ฟาโรห์ ราชาแห่งอียิปต์ และเหล่าข้าราชการ และประชาชนชาวอียิปต์
รวมไปถึงชนเผ่าต่าง ๆ ท่ามกลางพวกเขา
กษัตริย์แห่งแผ่นดินอูส และเหล่ากษัตริย์แห่งฟิลิสเตีย (อัชเคโลน กาซา เอโครน และคนที่เหลือของอัชโดด)
เอโดม  โมอับ และลูกชายของอัมโมน
เหล่ากษัตริย์แห่งไทระ แห่งซีโดน และเมืองต่าง ๆ ชายทะเล
เดดาน เทมา และบูสและคนทั้งหลายที่ตัดปลายผมของตน
เหล่ากษัตริย์ในอาราเบียและชนเผ่าต่าง ๆ ที่อาศัยในทะเลทราย
กษัตริย์จากศิมรี เอลาม มีเดีย
กษัตริย์จากทางเหนือ ทั้งไกลและใกล้ จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่
และเหล่าอาณาจักรทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลก
และในที่สุดกษัตริย์แห่งบาบิโลนก็จะดื่มจากถ้วยนี้เช่นกัน

แล้วเจ้าจะพูดกับเขาว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า จงดื่มให้เมาและอาเจียรออกมา
ล้มลงไปจนลุกขึ้นไม่ได้เพราะดาบที่เราได้ส่งมาท่ามกลางเจ้า

และหากเขาปฏิเสธไม่ยอมรับถ้วยจากเจ้ามาดื่ม  เจ้าจะพูดกับเขาว่า
“ดังนั้น พระองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพจึงตรัสว่า เจ้าต้องดื่ม!
เพราะดูเถอะ เรากำลังนำวิบัติมายังเมืองที่เรียกตามชื่อของเจ้า
และเจ้าจะลอยนวลไปโดยไม่ถูกลงโทษอย่างนั้นหรือ?
ไม่มีทาง เจ้าจะต้องถูกลงโทษ เพราะเราได้เรียกดาบมาต่อสู้เหล่าผู้อาศัยในแผ่นดินโลก…
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพทรงประกาศ