เยเรมีย์ 26-3 คำทำนายถึงเยรูซาเล็ม

เยเรมีย์ 26:16-24

ผู้ใหญ่บางคนในเมืองได้ลุกขึ้นพูดกับประชาชนที่ชุมนุมอยู่นั้นว่า
“ท่านมีคาห์แห่งโมเรเชท ได้ทำนายในสมัยราชาเฮเซคียาห์
กษัตริย์แห่งยูดาห์ และกล่าวแก่ประชาชนว่า… องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสว่า

“ศิโยนจะถูกไถกลบเหมือนกับทุ่งนา
เยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง
และเป็นกองภูเขาบ้านไม้ทับถมกันสูง”

Jeremiah26
เยรูซาเล็มเปลี่ยนไปเป็นป่า


แล้วราชาเฮเซคียาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์ และคนยูดาห์ได้ประหารเขาหรือ?
ไม่ใช่เขาหรือที่เกรงกลับพระเจ้า
และได้ทูลอ้อนวอนพระองค์ จนพระองค์ทรงกลับพระทัยไม่นำความวิบัติมาถึงพวกเขา..?
แต่ตอนนี้ พวกเรากำลังจะนำหายนะยิ่งใหญ่มาสู่ตัวเราเอง”

ยังมีชายอีกคนที่กล่าวคำทำนายในพระนามของพระเจ้า
นั่นคือท่านอุรีอาห์บุตรชายเชไมอาห์ จากคิริยาทเยอาริม

เขาได้ทำนายต่อต้านเมืองนี้ และแผ่นดินนี้เหมือน ๆ กับท่านเยเรมีย์
และเมื่อราชาเยโฮยาคิมพร้อมกับนักรบ และข้าราชการได้ยินคำทำนายของท่าน
ราชาเยโฮยาคิมก็ต้องการประหารท่าน
เมื่ออุรียาห์รู้ข่าว  เขาก็หนีไปอียิปต์
เมื่อราชาเยโฮยาคิมส่งเอลนาธัน บุตรชายอัคโบร์และคนอื่น ๆ ไปกับเขา
ก็ได้นำอุริยาห์กลับมาส่งให้ราชาเยโฮยาคิม  พระราชาก็แทงเขาจนตาย และนำศพของเขาไปรวมไว้กับหมู่คนธรรมดา

แต่อาหิคัมบุตรของชาฟาน ได้ช่วยเยเรมีย์ไว้ไม่ให้ประชาชนสังหารเขา