เยเรมีย์ 27-1 แอกแห่งบาบิโลน

เยเรมีย์ 27:1-7

ต้นรัชกาลราชาเศเดคียาห์ โอรสราชาโยสิยาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์ ..
มีพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีย์   องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า
“จงไปทำสายรัดและแอกให้ตัวเอง และสวมมันไว้ที่คอของเจ้า
จากนั้นก็สื่อสารไปยังราชาแห่งเอโดม   ราชาแห่งโมอับ
ราชาทั้งหลายที่เป็นโอรสของอัมโมนกษัตริย์แห่งเมืองไทระ  และราชาแห่งไซดอน
โดยส่งผ่านมือของทูตที่มาเข้าเฝ้าราชาเศเดคียาห์
ฝากคำเหล่านี้ไปยังเจ้านายของพวกเขา

 

ภาพเอื้อเฟื้อจากhttp://www.visualbiblealive.com/image_download.php?image_id=79435&type=mm
ภาพเอื้อเฟื้อจากhttp://www.visualbiblealive.com/image_download.php?image_id=79435&type=mm

“องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ..
เจ้าจงกล่าวคำต่อไปนี้ให้เจ้านายของพวกเจ้าฟังว่า
“เราเอง.. ผู้ได้สร้างโลก ทั้งมนุษย์และสัตว์ที่อยู่ในโลกด้วยอำนาจยิ่งใหญ่
ด้วยแขนที่ยื่นออกไป  เราจะให้แก่ใครก็แล้วแต่ที่เราเห็นชอบ
บัดนี้ เราจะมอบดินแดนเหล่านี้ทั้งสิ้นให้กับราชาเนบูคัดเนสซาร์
กษัตริย์แห่งบาบิโลนซึ่งเป็นผู้รับใช้ของเรา
และเราได้ให้สัตว์ป่าเพื่อปรนนิบัติเขาด้วย
ประชาชาติทั้งหลายจะรับใช้เขาและลูกชาย รวมไปถึงหลานของเขาด้วย
จนกว่าเวลากำหนดแห่งแผ่นดินของเขาจะมาถึง
แล้วต่อมาหลายประเทศและกษัตริย์ทั้งหลายจะทำให้เขาเป็นทาส”