เยเรมีย์ 27-2 ยอมอย่างที่พระเจ้าตรัส

เยเรมีย์ 27:8-15

“แต่หากชาติใด อาณาจักรใด ไม่ยอมรับใช้เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน
และไม่ยอมอยู่ใต้แอกแห่งกษัตริย์แห่งบาบิโลนแล้วละก็
เราจะลงโทษชาตินั้นด้วยดาบ ด้วยความอดอยาก และโรคระบาด …
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ… จนเราได้เผาผลาญเขาด้วยมือของเนบูคัดเนสซาร์

ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท
ภาพวาดโดย เจมส์ ทิสสอท

ดังนั้น เจ้าจะต้องไม่ฟังเสียงของผู้กล่าวคำ หรือผู้ทำนาย หรือนักฝัน หรือหมอดู หรือคนทำเวทมนต์ของพวกเจ้า
พวกเขาจะกล่าวแก่เจ้าว่า ..ท่านจะไม่ต้องไปรับใช้ราชาแห่งบาบิโลนหรอก..
เพราะคำทำนายเหล่านั้น เป็นคำมุสา  มันจะทำให้เจ้าต้องถูกย้ายไปจากแผ่นดินของเจ้าเอง
และเราจะไล่เจ้าออกไป เจ้าจะพินาศ
แต่ชาติใดที่ยอมอยู่ใต้ราชาแห่งบาบิโลนและรับใช้เขา ..
เราจะวางเขาไว้บนแผ่นดินของตน เพื่อให้ทำไร่ไถนา และอาศัยอยู่ที่นั่น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ”

ข้าได้ทูลราชาเศเดคียาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์ดังนี้..
”ขอให้ท่านยอมอยู่ใต้แอกของราชาบาบิโลน
รับใช้พระองค์ และประชาชนเมืองนั้น และท่านจะมีชีวิตอยู่…
เหตุใดท่านและประชาชนของท่านจะต้องมาตายด้วยดาบ ด้วยความอดอยากและโรคระบาด
ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่าจะเกิดกับประชาชาติที่ไม่ยอมรับใช้ราชาเนบูคัดเนสซาร์?
ขออย่าทรงไปฟังเสียงของ ผู้กล่าวคำที่กล่าวกับพระองค์ว่า …ท่านจะไม่ต้องรับใช้ราชาแห่งบาบิโลน..
เพราะคำพยากรณ์เหล่านั้นเป็นคำมุสา
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า ..เราไม่ได้ส่งพวกเขามา
แต่พวกเขากลับกล่าวคำที่มุสาในนามของเรา
ผลก็คือ เราจะไล่เจ้าออกไป และเจ้าจะพินาศ ทั้งตัวเจ้า และผู้กล่าวคำที่พยากรณ์ให้เจ้า..”