เยเรมีย์ 28-1 ฮานันยาห์เจ้าเล่ห์

เยเรมีย์ 28:1-9

ในปีนั้นเอง ต้นรัชสมัยของราชาเศเดคียาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์
ในเดือนที่ 5 ปีที่สี่ ฮานันยาห์บุตรชายของอัสซูร์ ซึ่งเป็นผู้กล่าวคำจากกิเบโอน
พูดกับข้าในพระวิหารของพระเจ้า ต่อหน้า ปุโรหิตและประชาชนทั้งหลายว่า

wearing-yoke
“องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า ..
เราได้ทำลายแอกของราชาบาบิโลนแล้ว
ภายในสองปี เราจะนำภาชนะต่าง ๆ ของพระวิหารของพระเจ้า
ที่ราชาเนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนได้ยึดไปและนำไปยังบาบิโลนกลับมา
และเรายังจะนำเยโคนิยาห์ โอรสของราชาเยโฮยาคิม
กษัตริย์แห่งยูดาห์ รวมทั้งคนทั้งหลายที่ถูกกวาดไปบาบิโลนกลับมาด้วย..
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ … เพราะเราจะหักแอกของราชาแห่งบาบิโลน”
แล้วเยเรมีย์กล่าวแก่ฮานันยาห์ ผู้กล่าวคำ ต่อหน้าเหล่าปุโรหิต
และประชาชนที่ยืนอยู่ในพระวิหารของพระเจ้า ว่า..
“อาเมน .. ขอให้พระเจ้าทรงทำเช่นนั้น
ขอให้พระเจ้าทรงทำให้คำที่ท่านเพิ่งพยากรณ์ไปเกิดขึ้นจริง
และนำเอาภาชนะในพระวิหารของพระเจ้า รวมทั้งคนที่ถูกเนรเทศไปกลับมา
แต่ถึงกระนั้น ก็ขอให้ฟังคำที่ข้ากำลังจะกล่าวให้ท่านและประชาชนทั้งหลายฟัง
ผู้กล่าวคำทั้งหลายที่มาก่อนหน้าท่านและข้าเองในสมัยโบราณ
ได้พยากรณ์ถึงสงคราม ความอดอยากและโรคระบาดต่อหลาย ๆ ประเทศ หลายอาณาจักร
เมื่อคำที่พวกเขากล่าวเกิดขึ้นจริง ดังนั้นก็จะรู้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งผู้กล่าวคำท่านนั้นมา