เยเรมีย์ 29-1 จดหมายจากบ้าน

เยเรมีย์ 29:1-9

ต่อจากนี้ไป เป็นข้อความในจดหมายที่ท่านเยเรมีย์
ผู้กล่าวคำได้เขียนจากนครเยรูซาเล็มไปถึงผู้ใหญ่ที่ยังคงมีชีวิตอยู่
เหล่าปุโรหิต ผู้กล่าวคำ และประชาชน
ซึ่งราชาเนบูคัดเนสซาร์ได้กวาดไปเป็นเชลยจากนครเยรูซาเล็มไปยังบาบิโลน

นี่เป็นเวลาหลังจากราชาเยโคนิยาห์และพระมารดา
เหล่าขันที และข้าราชการแห่งยูดาห์และเยรูซาเล็ม
เหล่าช่างฝีมือ ช่างทำโลหะได้ออกไปจากนครเยรูซาเล็ม

babylonian-empire-606-536-bc

ผู้ส่งจดหมายคือ เอลาสาห์ลูกชายของชาฟาน และเกมาริยาห์ลูกชายของฮิลคียาห์
ผู้ซึ่งราชาเศเดคียาห์แห่งยูดาห์ได้ส่งไปถึงราชาเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน  ความว่า

องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นจอมทัพ
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสแก่เหล่าคนที่เราส่งให้ไปเป็นเชลย จากเยรูซาเล็มไปยังบาบิโลนว่า…
จงสร้างบ้านเรือนและอาศัยในบ้านนั้น  ให้ทำสวนพืชผัก และกินผลิตผลจากสวนนั้น..
และจงให้ลูกสาวของเจ้าได้มีครัวเรือน เพื่อว่าจะได้มีลูกชายลูกสาว 

จงเพิ่มทวีคูณอย่าให้จำนวนลดลง
แต่เจ้าจงแสวงหาสวัสดิภาพให้แก่เมืองที่เจ้าถูกเนรเทศไปอยู่นั้น
จงอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเมืองนั้น
เพราะว่า หากเมิองมีสวัสดิภาพ เจ้าก็จะมีความสุข  

องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้
อย่ายอมให้ผู้กล่าวคำและผู้ทำนายซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเจ้านั้นหลอกลวงเจ้า
และอย่าไปฟังความฝันของพวกเขา
เพราะพวกเขาได้กล่าวคำมุสาในนามของเรา เราไม่ได้ส่งพวกเขาไป
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ