เยเรมีย์ 29-2 แผนดี ๆ ของพระเจ้า

เยเรมีย์ 29:10-14

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“เมื่อเวลาผ่านไป 70 ปี ครบกำหนดของบาบิโลนแล้ว
เราก็จะมาเยี่ยมเยียนเจ้า และเราจะให้คำสัญญาของเรานั้น สำเร็จ
เราจะนำเจ้ากลับมายังสถานที่นี้

Je29

เพราะเรารู้แผนการที่เรามีให้เจ้า  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกล่าว…
เป็นแผนการเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่เพื่อสิ่งร้าย
เป็นแผนการที่จะให้อนาคตและความหวังใจ
แล้วเจ้าจะร้องทูลเรา เจ้าจะเข้ามาและอธิษฐานต่อเรา
และเราจะฟังเสียงของเจ้า
เจ้าจะแสวงหาเราและพบเรา เมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสุดใจของเจ้า
เจ้าจะพบเรา… องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
และเราจะทำให้เจ้ากลับสู่สภาพดี
จะรวบรวมพวกเจ้าจากประชาชาติต่าง ๆ จากสถานที่ซึ่งเราไล่ให้เจ้าไปอาศัยอยู่
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส
และเราจะนำเจ้ากลับมาจากสถานที่ซึ่งเราเนรเทศเจ้าไป