เยเรมีย์ 3-1 นั่งรอคนรัก

เยเรมีห์ 3:1-5

1 “ถ้าชายคนหนึ่ง ได้หย่าภรรยาไปแล้ว จากนั้นเธอก็จากเขาไปแต่งงานกับชายอื่น
เขาควรกลับไปหาเธออีกหรือ?
ถ้าเป็นอย่างนั้น แผ่นดินจะไม่ระบาดมลทินไปทั่วหรือ?
เจ้าเองได้ใช้ชีวิตราวกับโสเภณีกับคนรักมากมาย  แล้วตอนนี้เจ้าจะกลับมาหาเราหรือ?
เจ้าทำราวกับว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือ ?” พระผู้เป็นเจ้าตรัส

มองไปรอบ ๆ ตามที่สูงโล่งซิ  เจ้าเห็นอะไร ? ที่ไหนบ้างที่เจ้าไม่ได้ทำสิ่งสกปรกลามก?

je3_1

เจ้านั่งรอคนรักของเจ้าข้างทาง  อย่างคนอาหรับที่คอยปล้นในถิ่นกันดาร เจ้าได้ทำให้แผ่นดินเป็นมลทินด้วยการบูชาพระปลอมของเจ้า
ดังนั้น ฝนจึงถูกระงับไม่ให้ตกลงมา  และฝนปลายฤดูจึงไม่มา
แต่เจ้าก็ยังมีหน้าผากแบบหญิงขายตัว   เจ้าทำตัวไม่ละอายราวกับว่าเจ้าไม่ได้ทำอะไร
เจ้าเพิ่งเรียกหาเราอยู่ไม่ใช่หรือว่า
‘พระบิดาของข้า พระองค์ทรงเป็นเพื่อนของข้ามาแต่เด็ก ๆ  พระองค์ทรงพิโรธตลอดไปหรือ?
พระองค์จะทรงกริ้วจนถึงที่สุดหรือ?’

ดูเถอะ เจ้าได้พูดออกมาแล้ว แต่เจ้ากลับทำความชั่วทุกอย่างที่เจ้าคิดออกมาได้”

เยเรมีย์เปรียบเทียบอิสราเอลเป็นเหมือนหญิงขายตัวที่ไปสมยอม และยอมตัวให้กับชาติอื่น ๆ  และพระ เทียมเท็จของชาติต่าง ๆ เหล่านั้น