เยเรมีย์ 31-3 ความสุขคืนมา

เยเรมีย์ 31:10-14

“โอ ประชาชาติทั้งหลายเอ๋ย จงฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และประกาศให้กับเหล่าประชาชาติที่อยู่ริมทะเล กล่าวว่า
‘พระองค์ผู้ทรงทำให้อิสราเอลกระจัดกระจายไปนั้นจะทรงรวบรวมพวกเขา และจะทรงเป็นดั่งผู้เลี้ยงที่ดูแลฝูงแกะของเขา‘
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ไถ่ตัวยาโคบ และได้ซื้อพวกเขาคืนมาจากมือที่เข้มแข็งเกินกว่าพวกเขา
เขาจะมาและร้องเพลงเสียงดังบนที่สูงแห่งศิโยน
และเขาจะสดชื่นแจ่มใสเพราะความดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ภาพจาก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_16624_The_Shepherd.jpg
ภาพจาก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_16624_The_Shepherd.jpg

เพราะธัญพืช  น้ำองุ่นและน้ำมัน เพราะเหล่าฝูงสัตว์ตัวน้อย ๆ ที่เกิดใหม่ในฝูง
ชีวิตของพวกเขาจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำรดชุ่มฉ่ำ
และพวกเขาจะไม่อ่อนอกอ่อนใจอีกต่อไป
แล้วเหล่าหญิงสาวจะยินดี เต้นรำ
ชายหนุ่มและแก่ก็จะชื่นชมเช่นกัน
เราจะทำให้ความทุกข์ของเขากลายเป็นความยินดี
เราจะปลอบใจเขา และให้ความยินดีแทนความทุกข์
เราจะให้เหล่าปุโรหิตอิ่มบริบูรณ์
และคนของเรานั้น จะมีความชื่นชมพึงใจในความดีของเรา
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ