เยเรมีย์ 31-8 จะวัดฟ้าได้หรือ?

เยเรมีย์ 31:37-40
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“เมื่อไรที่สามารถวัดฟ้าสวรรค์ได้
และสืบค้นรากฐานพิภพได้จนหมด
นั่นแหละ เราจึงจะเหวี่ยงลูกหลานอิสราเอลออกไป เพราะสิ่งที่เขากระทำ”
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เราจะวัดเอกภพและกาแล็กซี่อื่น ๆ ได้หมดจริงหรือ?  ยิ่งค้น ยิ่งเจอ ไม่เคยหมดเลย  ภาพจากนาซา กาแลกซี่แอนโดรมีดา
เราจะวัดเอกภพและกาแล็กซี่อื่น ๆ ได้หมดจริงหรือ? ยิ่งค้น ยิ่งเจอ ไม่เคยหมดเลย ภาพจากนาซา กาแลกซี่แอนโดรมีดา

“ดูเถิด.. วันเวลาจะมาถึง  เมื่อจะมีการสร้างเมืองใหม่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า จากหอแห่งฮานันเอลไปถึงประตูมุม
และสายวัดนั้นจะยาวไปไกลกว่านั้น ตรงไปยังเนินเขากาเรบ แล้วต่อไปยังบ้านโกอาห์
ทั้งหุบเขาแห่งศพและขี้เถ้า และทุ่งทั้งหมดไปจนถึงลำธารขิดโรน จนถึงมุมประตูม้า ไปทางตะวันออก จะเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
จะไม่มีการถอนทิ้ง หรือคว่ำอีกต่อไปเลยจวบจนนิรันดร์