เยเรมีย์ 34-1 ทำนายถึงความตาย

เยเรมีย์ 34:1-7

พระดำรัสของพระเจ้ามาถึงเยเรมีย์

เมื่อเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลนและกองทัพ
รวมไปถึงราชอาณาจักรต่างๆในโลกที่อยู่ใต้อำนาจ
และประชาชนที่เข้ามารุมต่อสู้กับเยรูซาเล็มและเมืองบริวาร

องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า
เจ้าจงไปพูดกับราชาเศเดคียาห์แห่งยูดาห์ว่า
..องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้
..ดูเถิด เรากำลังมอบเมืองนี้ให้อยู่ในมือของราชาแห่งบาบิโลน  เขาจะเผาเมืองนี้ด้วยไฟ

เจ้าจะไม่สามารถหนีพ้นเงื้อมมือเขาได้
แต่จะถูกจับกุมและส่งตัวไปให้เขา
เจ้าจะได้พบราชาแห่งบาบิโลนตัวต่อตัว พูดกับเขาด้วยตัวเจ้าเอง
และเจ้าจะต้องไปอยู่บาบิโลนjere-Zede

จงฟังคำของพระเจ้า  โอ เศเดคียาห์ ราชาแห่งยูดาห์
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเรื่องของท่านว่า… “ท่านจะไม่ตายด้วยดาบ
แต่จะตายอย่างสงบ
เขาได้เผาเครื่องหอมให้กับบรรพบุรุษของท่าน
คือกษัตริย์องค์ก่อนๆ อย่างไร
เขาก็จะเผาเครื่องหอมให้และคร่ำครวญให้ท่านอย่างนั้น
กล่าวว่า ..โอ้อนิจจา…  องค์พระผู้เป็นเจ้า..
เพราะเราได้กล่าวไว้แล้ว …  องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส”

แล้วเยเรมีย์ผู้กล่าวคำของพระเจ้าก็ได้กล่าวคำทั้งสิ้น
แก่ราชาเศเดคียาห์  กษัตริย์แห่งยูดาห์  ในนครเยรูซาเล็ม 

ขณะนั้น กองทัพของราชาบาบิโลนกำลังต่อสู้กับเยรูซาเล็ม
และเมืองในยูดาห์ที่ยังเหลืออยู่
คือเมืองลาคิชและเมืองอาเซคา เพราะเป็นเมืองที่มีป้อมเข้มแข็ง