เยเรมีย์ 36-1 สื่อที่พระเจ้าทรงใช้

เยเรมีย์ 36:1-10

ในปีที่สี่ ของรัชสมัยเยโฮยาคิม โอรสราชาโยสิยาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์
มีพระดำรัสของพระองค์พระผู้เป็นเจ้ามายังเยเรมีย์ว่า

“จงเอาหนังสือม้วนมาบันทึกคำที่เรากล่าวต่อต้านอิสราเอล ยูดาห์ และประชาชาติทั้งปวง
บันทึกตั้งแต่วันที่เราพูดกับเจ้าจากสมัยของโยสิยาห์จนทุกวันนี้
เผื่อว่าวงศ์วานของยูดาห์จะได้ยินเรื่องของหายนะที่เราจะทำกับพวกเขา
แล้วจะได้หันจากความบาปชั่ว และเพื่อว่าเราจะได้ยกโทษความผิดและบาปของพวกเขา
แล้วเยเรมีห์จึงเรียกบารุคลูกชายเนริยาห์
และบารุคก็ได้บันทึกพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า  ตามที่เยเรมีย์บอกลงในหนังสือม้วน
และเยเรมีย์สั่งบารุคว่า
“ข้าถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ดังนั้นเจ้าจงไป และในวันถืออด เจ้าจงอ่านพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จากหนังสือม้วนที่เจ้าได้บันทึกตามคำบอกของข้าให้กับประชาชนได้รับฟัง
เจ้าจะอ่านให้คนยูดาห์ที่มาจากหัวเมืองต่าง ๆ ให้พวกเขาได้รับรู้ ได้ยินด้วย
เผื่อว่าคำทูลขอความเมตตาของพวกเขาจะได้มาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
และทุกคนจะหันจากบาป  เพราะความกริ้ว พระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ที่ทรงประกาศเหนือคนเหล่านี้ มันใหญ่ยิ่งน่ากลัวนัก “

ภาพวาดโดยกุสตาฟ ดอเร่
ภาพวาดโดยกุสตาฟ ดอเร่

และบารุคลูกชายเนริยาห์ก็ได้ทำทุกอย่างตามที่เยเรมีย์ผู้กล่าวคำของพระเจ้าได้สั่งไว้
ในเรื่องการอ่านพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้า  จากหนังสือม้วนให้ประชาชนในพระวิหารฟัง
ในปีที่ห้า รัชสมัยของเยโฮยาคิม โอรสราชาโยสิยาห์ กษัตริย์แห่งยูดาห์
ตอนนั้นเป็นเดือนที่เก้า เหล่าคนที่มายังนครเยรูซาเล็มจากหัวเมืองต่าง ๆ ในยูดาห์
ก็ได้เข้ามาร่วมในพิธีถืออดอาหารต่อพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และบารุคก็ได้อ่านคำที่บันทึกจากปากของเยเรมีย์
ให้ประชาชนทั้งหลายฟังในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ในห้องของเกมาริยาห์ลูกชายชาฟานซึ่งเป็นเลขานุการ
ห้องนั้นอยู่ในลานวิหาร บนทางเข้าประตูใหม่แห่งพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า