เยเรมีย์ 36-2 เพราะหนังสือนี้..ต้องหนี

เยเรมีย์ 36:11-19

เมื่อมีคายาห์ลูกชายเกมาริยาห์ซึ่งเป็นลูกชายของชาฟาน ได้ยินพระดำรัสของพระเจ้าจากหนังสือม้วน  เขาจึงไปยังราชวังของกษัตริย์ เข้าไปในห้องของเลขานุการ  มีข้าราชการหลายคนนั่งอยู่ในนั้น

คือเอลีชามา ราชเลขา
เดไลยาห์ ลูกชายเชไมอาห์
เอลนาธัน  ลูกชายอัคโบร
เกมาริยาห์ ลูกชายชาฟาน
เศเดคียาห์ ลูกชายฮานันยาห์รวมไปถึงข้าราชการคนอื่น ๆ   และมีคายาห์ก็เล่าสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยินมาจากการอ่านหนังสือม้วนของบารุค ซึ่งอ่านต่อหน้าประชาชนคนอื่น ๆ ด้วย
แล้วจากนั้น เหล่าข้าราชการก็ส่งเยฮูดี ลูกชายเนธานิยาห์  ลูกชายเชเลมิยาห์ ลูกชายคูชี ให้ไปพูดกับบารุคว่า.. “จงถือหนังสือที่เจ้าอ่านต่อหน้าประชาชน และมากับข้า”… ดังนั้นบารุค ลูกชายเนริยาห์จึงหอบหนังสือมาหาพวกเขา
พวกเขาพูดกับบารุคว่า … “นั่งลง และอ่านให้เราฟัง”  ดังนั้นบารุคจึงอ่านหนังสือนั้นให้พวกเขาฟัง

nungsuemuan
เมื่อพวกเขาได้ยินคำทั้งหมด ก็มองหน้ากันไปมาด้วยความกลัว พวกเขากล่าวกับบารุคว่า  ”เราจะต้องรายงานเรื่องนี้ให้กับพระราชา”.
แล้วพวกเขาก็ถามบารุคว่า   ”ไหนบอกมาซิว่า เจ้าเขียนหนังสือนี้ออกมาได้อย่างไร  เขียนตามคำบอกของเขาใช่ไหม?”
บารุคจึงตอบว่า  ”เขาได้บอกทุกถ้อยคำแก่ข้าพเจ้า ในขณะที่ข้าพเจ้าก็เขียนด้วยน้ำหมึกลงบนหนังสือม้วน ”

ดังนั้น ข้าราชการจึงกล่าวว่า “เจ้าจงไปและซ่อนตัวเสีย ทั้งเจ้าและท่านเยเรมีย์ อย่าให้ใครรู้ว่า เจ้าทั้งสองอยู่ที่ไหน”