เยเรมีย์ 36-3 ไม่เห็นจะกลัว!

เยเรมีย์ 36:20-26
ดังนั้น พวกเขาจึงพากันไปยังท้องพระโรงของพระราชา
โดยเก็บหนังสือม้วนนั้นไว้ในห้องของเลขานุการ คือ เอลีชามา
พวกเขารายงานคำที่อยู่ในหนังสือม้วนแก่พระราชา
ดังนั้น พระราชาจึงส่งเยฮูดีใ้ห้ไปเอาหนังสือม้วนนั้นมาถวาย
เยฮูดีไปเอาหนังสือม้วนออกมาจากห้องของเอลีชามา ผู้เป็นเลขานุการ

จากนั้น เยฮูดีก็ได้อ่านคำจากหนังสือม้วนถวายพระราชา และข้าราชการที่อยู่ข้าง ๆ พระองค์ได้ฟังด้วย
เวลานั้นเป็นเดือนที่เก้า พระราชาประทับในวังฤดูหนาว
จึงมีกองไฟที่ลุกอยู่ในหม้อไฟด้านหน้าพระราชา
cut_it_with_the_penknife

ขณะที่เยฮูดีอ่านไปได้สามสี่ตอน พระราชาก็จะตัดหนังสือนั้นออกด้วยมีดและโยนลงในกองไฟในหม้อไฟนั้น
จนกระทั่งหนังสือม้วนทั้งเล่มถูกไฟในหม้อไฟเผาจนหมด!

ไม่ว่าจะเป็นพระราชา มหาดเล็กที่ได้ยินคำเหล่านี้จะรู้สึกกลัว หรือเสียใจกับความบาป หลั่งน้ำตา หรือฉีกเสื้อผ้าของตน
แม้เวลาที่เอลนาธัน เดไลยาห์ และเกมาริยาห์ ได้ขอให้พระราชาไม่เผาหนังสือม้วน
พระราชาก็ไม่ฟังพวกเขาเลย

และพระราชาทรงบัญชาให้โอรสคือ เยราเมเอล
และเชเลมิยาห์ลูกชายอัสรีเอล กับเชเลมิยาห์ลูกชายอับเดเอลไปจับกุมตัวบารุคผู้บันทึก
และเยเรมีย์ผู้กล่าวคำของพระเจ้ามาลงโทษ
แต่พระเจ้าทรงซ่อนพวกเขาไว้!