เยเรมีย์ 38-1 โทษของเยเรมีย์

เยเรมีย์ 38:1-6

เชฟาทิยาห์ ลูกชายของมัทธาน
เกดาลิยาห์ ลูกชายปาชเฮอร์  และ
ยูคาล ลูกชายเชเลมียาห์  และ
ปาชเฮอร์ ลูกชายมัลคียาห์  ได้ยินคำที่เยเรมีย์กล่าวแก่ประชาชนว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า ..
คนที่อยู่ในนครเยรูซาเล็มจะต้องตายด้วยดาบ ความอดอยากและโรคระบาด
แต่คนที่ออกไปหาคนเคลเดียจะมีชีวิตอยู่
เขาจะได้มีชีวิตเป็นบำเหน็จแห่งสงคราม และยังมีชีวิตอยู่ได้…

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่า
“นครนี้จะถูกมอบให้อยู่ในมือของกองทัพแห่งราชาแห่งบาบิโลน และจะถูกยึดไว้..

บรรดาข้าราชการจึงทูลพระราชาว่า
“ขอทรงสั่งประหารชายคนนี้ เพราะเขาทำให้ทหารอ่อนกำลังลง
ทั้งมือของประชาชนทั้งหมดด้วย
สิ่งที่เขาพูดแสดงว่า เขาไม่ได้หาสวัสดิภาพให้แก่ประชาชน
แต่กลับจะนำหายนะมาให้เรา”

ราชาเศเดคียาห์ตรัสว่า
“นี่ไง… ชีวิตของเขาอยู่ในมือของพวกท่านแล้ว
เพราะเราไม่อาจขัดใจท่านได้”

Jeremiah-in-the-well

พวกเขาจึงหย่อนเยเรมีย์ลงไปในที่ขังน้ำของมัลคียาห์ โอรสองค์หนึ่งของพระราชา
บ่อน้ำนั้นอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์  โดยเอาเชือกหย่อนเขาลงไป
ในที่ขังน้ำนั้น ไม่มีน้ำ มีแต่โคลน…

และเยเรมีย์ก็จมโคลนลงไป!