เยเรมีย์ 38-2 ช่วยชีวิต!

เยเรมีย์ 38:7-13
เมื่อเอเบดเมเลค ขันทีชาวเอธิโอเปีย ซึ่งอยู่ในราชวังของพระราชาได้ยินว่า
พวกเขาได้จับเยเรมีย์หย่อนลงไปในที่ขังน้ำ
เวลานั้น พระราชาอยู่ที่ประตูเบนยามิน
เอเบดเมเลคจึงเดินมาจากราชวัง เพื่อเข้าเฝ้า ทูลว่า
“ข้าแต่พระราชา เจ้านายของข้าพระบาท
คนเหล่านี้ได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายต่อท่านเยเรมีย์ผู้กล่าวคำของพระเจ้า
พวกเขาหย่อนท่านลงไปในที่ขังน้ำ
ท่านเยเรมีย์จะต้องตายเพราะความหิวเป็นแน่แท้
เพราะตอนนี้ ไม่มีขนมปังเหลืออยู่ในเมืองเลย

ดังนั้น พระราชาจึงทรงบัญชาเอเบดเมเลคชาวเอธิโอเปีย
“เจ้าจงเอาคนจากที่นี่ไป 30 คน และช่วยกันยกท่านขึ้นมาจากที่ขังน้ำ
ก่อนที่ท่านจะตายไป”

rescues-jeremiah

ดังนั้น เอเบดเมเลคจึงนำชายเหล่านั้นไปกับเขา
เข้าไปในพระราชวัง และไปค้นตู้เสื้อผ้าในคลังพัสดุ
ได้ผ้าเก่าๆ และเสื้อขาดมาหลายตัว
ผูกกับเชือกยาว หย่อนลงไปให้เยเรมีย์ในที่ขังน้ำ
แล้วเอเบดเมเลคบอกเยเรมีย์ว่า
ให้ท่านคล้องผ้าและเสื้อเก่าไว้ใต้รักแร้และเชือก”
เยเรมีย์ก็ทำตามนั้น
แล้วพวกเขาก็ดึงเยเรมีย์ขึ้นมาพร้อมกับเชือก
ยกเขาขึ้นมาจากที่ขังน้ำได้สำเร็จ

หลังจากนั้น เยเรมีย์ก็ยังคงค้างอยู่ในบริเวณทหารรักษาพระองค์