เยเรมีย์ 38-4 ความจริงจากสตรี

เยเรมีย์ 38:20-28
เยเรมีย์กล่าวว่า
“พระองค์จะไม่ถูกส่งให้พวกเขา ขอทรงเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ที่ข้าพระบาททูล และทุกอย่างที่เกิดขึ้น จะเป็นผลดีต่อพระองค์
พระองค์จะทรงถูกละเว้น ไม่เอาชีวิตไป
แต่หากพระองค์ไม่ทรงยอมต่อราชาบาบิโลน นิมิตที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้กับข้าพระบาทเป็นดังนั้น
ดูเถิด.. เหล่าสตรีที่ถูกทิ้งไว้ในราชวังของราชาแห่งยูดาห์
ถูกนำออกไปให้กับเหล่าข้าราชการของราชาบาบิโลน พวกเธอต่างพูดว่า

“เพื่อนที่ท่านไว้ใจ ก็หลอกลวงท่าน
และมีชัยชนะเหนือท่าน
ตอนนี้ เท้าของท่านจมโคลน
พวกเขาก็หนีหน้าท่านไป

jerusalem-burning
ทั้งเหล่าภรรยา และเหล่าโอรสของพระองค์จะถูกนำไปให้คนเคลเดีย
และพระองค์ไม่อาจจะหนีเงื้อมมือพวกเขาไปได้
จะถูกราชาบาบิโลนจับไว้ นครนี้ก็จะถูกเผาด้วยไฟ”

แล้วราชาเศเดคียาตรัสกับเยเรมีย์ว่า “อย่าให้ใครรู้คำเหล่านี้ แล้วเจ้าจะไม่ตาย
หากพวกข้าราชการรู้ว่า ข้าคุยอะไรกับเจ้า มาถามเจ้าว่า
..ไหน บอกมาซิว่า สนทนาอะไรกับพระราชา และพระองค์ตรัสอะไรกับเจ้า
อย่าซ่อนอะไรไว้จากเรา แล้วเราจะไม่สังหารเจ้า..
เจ้าก็จงกล่าวว่า ..ข้าทูลขอพระราชาไม่ให้ส่งข้าให้ไปตายที่บ้านของโยนาธาน..

แล้วเหล่าข้าราชการก็มาหาเยเรมีย์ ถามเขาอย่างนั้นจริง ๆ
เยเรมีย์จึงตอบพวกเขาไปตามที่พระราชาทรงบัญชา
พวกเขาจึงหยุดพูดกับเขา เพราะคำสนทนาของเขากับพระราชานั้น ไม่มีใครได้ยิน
และเยเรมีย์ยังคงอยู่ในลานทหารรักษาพระองค์จนถึงวันที่นครเยรูซาเล็มถูกยึด