เยเรมีย์ 39-1 ในที่สุด..ความจริงก็มาถึง

เยเรมีย์ 39:1-10
ในปีที่เก้า เดือนที่สิบแห่งรัชสมัยของราชาเศเดคียาห์ ราชาแห่งยูดาห์
เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลนและกองทัพได้เ้ข้ามาโจมตีนครเยรูซาเล็ม และล้อมนครนั้น

ในปีที่สิบเอ็ด เดือนที่สี่ วันที่เก้าแ่ห่งรัชสมัยของราชาเศเดคียาห์ นครถูกยึด
เหล่าข้าราชการของกษัตริย์บาบิโลนได้เข้ามาและนั่งอยู่ที่ประตูกลาง
เนอร์กัล-ชาเลเซอร์จากสัมการ์
เนบู-ซาร์เสคิมตำแหน่งรับสารีส์
เนอร์กัล-ซาเลเซอร์ตำแหน่งรับมัก
พร้อมกับข้าราชการคนอื่น ๆ ของกษัตริย์แห่งบาบิโลน

เมื่อราชาเศเดคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ และทหารเห็นพวกเขา
ก็พากันหนีออกจากเมืองในตอนกลางคืน
โดยไปทางสวนของพระราชาผ่านประตูระหว่างกำแพงทั้งสอง พวกเขามุ่งหน้าไปยังอารบา
แต่กองทัพของเคลเดียได้ติดตามพวกเขาไป และจับตัวราชาเศเดคียาห์ได้ที่ทุ่งราบเยรีโค
เมื่อพวกเขาจับตัวมาแล้วก็นำมาเฝ้าเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนที่ริบลาห์ ในแผ่นดินฮามัท
กษัตริย์แห่งบาบิโลนก็ได้พิพากษาเศเดคียาห์ที่นั่นp.319.d.Sargon.puts.out.eyes.of.Zedekiah
โดยสั่งประหารเหล่าโอรสของเศเดคียาห์ที่ริบลาห์ต่อหน้าต่อตา
ยิ่งกว่านั้นก็สั่งประหารเหล่าชนชั้นสูงของยูดาห์ด้วย

จากนั้นก็ควักดวงตาของราชาเศเดคียาห์ และตีตรวนเพื่อนำไปยังบาบิโลน
พวกเคลเดียได้เผาราชวังและบ้านเรือน ทำลายกำแพงเมืองเยรูซาเล็ม
แล้วเนบู-ซาราดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ก็ได้นำประชาชนที่เหลืออยู่ในเมือง
และคนที่หนีไปหาเขา รวมทั้งคนที่ยังเหลืออยู่กลับไปยังบาบิโลนทั้งหมด
เนบู-ซาราดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์
ทิ้งแผ่นดินยูดาห์ไว้กับเหล่าคนยากจนที่ไม่มีอะไรเลย
โดยมอบสวนองุ่นและไร่นาไว้ให้พวกเขา