เยเรมีย์ 4-2 หายนะจากทางเหนือ

เยเรมีย์ 4:5-8
จงประกาศในยูดาห์ และแจ้งให้ชาวเยรูซาเล็มรับรู้

“เป่าแตรให้ทั่วทั้งแผ่นดิน ร้องเสียงดัง กล่าวว่า

‘จงรวมตัวกัน และให้เราไปยังบรรดาเมืองที่มีป้อม’

Je4-2

จงตั้งธงเตือนศิโยน ให้ทุกคนหนีไปหาที่ปลอดภัย อย่าอยู่กับที่

เพราะว่า เราจะนำหายนะมาจากทางเหนือ เป็นวิบัติที่ยิ่งใหญ่นัก

สิงโตได้ออกมาจากดงหนามของมัน  ผู้ทำลายล้างประชาชาติได้ออกมาแล้ว

เขาออกมาจากที่ของเขา  เพื่อทำให้ดินแดนของเจ้ากลายเป็นที่ร้างเปล่า

เมืองทั้งหลายจะกลายเป็นซากปรักหักพังไม่มีคนอาศัยอยู่

 

เพราะเหตุนี้ เจ้าจงสวมเสื้อกระสอบ  คร่ำครวญโหยไห้

เพราะว่าความโกรธเกรี้ยวขององค์พระเป็นเจ้าไม่ได้หันไปจากเรา”

“ในวันนั้น”  พระเป็นเจ้าตรัส “ผู้กล้าจะทำให้กษัตริย์และข้าราชการ
เหล่าปุโรหิตจะตกใจและผู้กล่าวคำของพระเจ้าก็จะตะลึง …

และข้ากล่าวว่า “อา… ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ได้ทรงลวงคนเหล่านี้ และเยรูซาเล็ม

ว่า ..เจ้าทั้งหลายจะอยู่อย่างมีความสุข..

ในขณะที่จริง ๆ แล้ว ดาบกำลังมาถึงชีวิตของพวกเขา!”  

พระเจ้าทรงบอกให้เรียกคนเข้ามารวมกันในเมืองใหญ่  การเป่าแตรเป็นการเรียกรวมพลและเข้ามาตั้งหลักกันในเมืองที่มีป้อม

เมื่อใช้ธงเรียกเตือนแสดงว่า กำลังจะมีผู้เข้ามาโจมตี  พวกเขาจะต้องหาที่กำบัง หนีให้ทัน   สงครามนี้ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ แต่พระเจ้าทรงส่งเขามาจัดการคนของพระองค์

 ศัตรูนั้นเหมือนสิงโตเพื่อออกมาทำลาย  สิงโตนี้คือ บาบิโลนนั่นเอง  คนทุกชนชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นสูงจะตกใจ ไม่นึกว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น เป็นเพราะมีผู้กล่าวคำเท็จมาลวงพวกเขาว่า  พวกเขาจะไม่เป็นอันตราย จะอยู่อย่างสบาย  ตรงนี้เองที่เยเรมีย์พูดเหมือนว่า พระเจ้าลวงคนของพระองค์  เปล่าเลย แต่เป็นคนกล่าวคำเท็จที่พวกเขาชอบฟังต่างหาก