เยเรมีย์ 40-2 ใช่ว่าจะหมดตัว

เยเรมีย์ 40:7-12

เมื่อเหล่าผู้บังคับบัญชาทั้งหลายพร้อมกับทหารแต่ละกองซึ่งอยู่ไกลออกไป
ได้ยินว่า กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ตั้งเกดาลิยาห์ลูกชายอาหิคัมให้เป็นผู้ว่าราชการแผ่นดิน
รวมทั้งได้มอบทั้งชาย หญิง และเด็ก คนที่ยากจนที่สุดซึ่งไม่ได้กวาดไปบาบิโลนให้เขาปกครอง

พวกเขาจึงพากันไปหาเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์
อิชมาเอลลูกชายเนธานิยาห์
โยฮานันลูกชายคาเรอาห์
เสไรอาห์ลูกชายทันหุเมท
บรรดาลูกชายของเอฟายชาวเนโทฟาห์
เยซันยาห์ลูกชายชาวมาอาคาห์ ทั้งตัวเขาและคนของเขา

เกดาลิยาห์ลูกชายอาหิคัม ลูกชายชาฟานได้ให้ปฏิญาณกับพวกเขาและคนของเขาว่า
“อย่ากลัวที่จะรับใช้คนเคลเดีย
ให้เจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ และรับใช้กษัตริย์แห่งบาบิโลน
และทุกอย่างจะไปได้ด้วยดี
ข้าเองจะอาศัยในมิสปาห์ เพื่อเป็นตัวแทนของท่านต่อคนเคลเดียที่จะมาติดต่อกับเรา
ส่วนท่านนั้นให้รวบรวมเหล้าองุ่นและผลไม้ฤดูร้อนและน้ำมัน
ให้สะสมไว้ในภาชนะต่าง ๆ และอาศัยในเมืองที่ท่านยึดได้”

mizpahผู้คนเดินทางมายังมิสปาห์

เช่นเดียวกัน  เมื่อคนยูดาห์ซึ่งอยู่ในโมอับ และคนที่อยู่ท่ามกลางชาวอัมโมน และในเอโดม
ได้ยินว่า กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ทิ้งคนไว้บ้างในยูดาห์
และแต่งตั้งเกดาลิยาห์ลูกชายอาหิคัม ลูกชายชาฟานเป็นผู้ปกครองพวกเขา
ดังนั้นเหล่าคนยูดาห์ซึ่งถูกไล่ออกไปอยู่ที่ไกล ๆ เหล่านั้นจึงกลับมายังแผ่นดินยูดาห์
กลับมาหาเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์
พวกเขาได้รวบรวมเหล้าองุ่นและผลไม้ฤดูร้อนได้มากมาย