เยเรมีย์ 40-3 ไม่เชื่อความหวังดี

เยเรมีย์ 40:13-16

แล้วโยฮานัน ลูกชายของคาเรอาห์และเหล่าผู้นำของกองทหารได้มาหาเกเดลิยาห์ที่มิสปาห์
กล่าวแก่เขาว่า “ท่านรู้ไหมว่า บาอาลิส กษัตริย์ของชาวอัมโมน
ส่งอิชมาเอลลูกชายเนธานิยาห์   มาเพื่อจะสังหารท่าน
(เขาเป็นกลุ่มคนที่เดินทางกลับมาอยู่ใต้ปกครองเกดาลิยาห์)

แต่เกดาลิยาห์ไม่เชื่อเขา
ดังนั้นโยฮานันลูกชายคาเรอาห์ผู้นี้จึงพูดเป็นการลับกับเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ว่า
“ขอให้ข้าไปสังหารอิชมาเอลลูกชายเนธานิยาห์ และจะไม่มีใครล่วงรู้เรื่องนี้
เหตุใดจะปล่อยให้เขาเอาชีวิตของท่าน
แล้วจะทำให้ชาวยิวที่ท่านได้รวบรวมเข้ามาแล้ว กระจัดกระจายไปอีก
กลายเป็นว่าคนที่หลงเหลืออยู่ในแผ่นดินจะพินาศไป”

แต่เกดาลิยาห์ลูกชายอาหิคัมกล่าวกับโยฮานันลูกชายคาเรอาห์
“ท่านอย่าไปทำอย่างนั้นเลย  เพราะท่านกำลังให้ร้ายอิชมาเอลอยู่”