เยเรมีย์ 41-2 แก้แค้นแทน…

เยเรมีย์ 41:11-18

แต่เมื่อโยฮานันลูกชายคาเรอาห์และเหล่าผู้บัญชาการกองทหารได้ยินเรื่องชั่วร้ายที่อิชมาเอล ลูกชายเนธานิยาห์ได้กระทำ
พกวเขาก็นำคนทั้งหมดมาเพื่อต่อสู้กับเขา
เขาทั้งหมดต่อสู้กันที่สระน้ำใหญ่ในเมืองกิเบโอน
และเมื่อประชาชนที่อยู่กับอิชมาเอลเห็นโยฮานันลูกชายคาเรอาห์พร้อมกับผู้บัญชาการกองทหารมากับเขาด้วย
พวกเขาต่างก็ดีใจยิ่งนัก
ดังนั้น ประชาชนทีถูกอิชมาเอลจับมาเป็นเชลยจึงหันกลับ
และวิ่งเข้ามาหาโยฮานันลูกชายคาเรอาห์

แต่อิชมาเอลลูกชายเนธานิยาห์หนีไปจากโยฮานันพร้อมกับชายอีก 8 คน  หนีไปหาชาวอัมโมนได้

จากนั้นโยฮานันลูกชายคาเรอาห์และผู้บัญชาการกองทหาร
จึงได้นำคนทั้งหลายที่ถูกจับไปตอนที่อิชมาเอลสังหารเกดาลิยาห์
คืนมาจากอิชมาเอลลูกชายเนธานิยาห์
ทั้งทหาร ผู้หญิง เด็ก และเหล่าขันทีกลับมาจากกิเบโอน

พวกเขาไปอยู่ที่เกรูธคิมฮัม ซึ่งอยู่ใกล่้เบธเลเฮม
ตั้งใจว่า จะหนีไปยังอียิปต์ หนีไปจากคนเคลเดีย

เพราะว่าเกดาลิยาห์ถูกอิชมาเอลสังหารคนที่กษัตริย์แห่งบาบิโลนตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการแผ่นดิน