เยเรมีย์ 49-3 หายนะของเอโดม

เยเรมีย์ 49:14-22

ข้าได้ยินข่าวสารจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
มีทูตคนหนึ่งถูกส่งไปยังประเทศต่าง ๆ
“จงรวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกัน และมาต่อต้านเมืองนั้น
ลุกขึ้นทำสงคราม!

 เพราะดูเถิด เราจะทำให้เจ้าเล็กน้อยท่ามกลางประชาชาติ
เป็นที่ดูหมิ่นในหมู่มนุษยชาติ
ความสยดสยองที่เจ้าสร้างขึ้นนั้นได้มาลวงเจ้า
และยังมีความเย่อหยิ่งในใจของเจ้าอีก
เจ้าผู้อาศัยท่ามกลางซอกตามภูเขา
แม้เจ้าจะอยู่สูงราวกับนกอินทรี เราจะนำเจ้าลงมาจากที่นั่น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เอโดมจะกลายเป็นความสยดสยอง
ทุกคนที่ผ่านไปจะหวาดหวั่นและเยาะหยันกับหายนะที่เกิดขึ้น
ก็เหมือนกับตอนที่โสโดม และโกโมราห์และเมืองใกล้เคียงถูกทำลาย
จะไม่มีใครอาศัยในนั้น  แม้พักชั่วคราวก็ยังไม่มีใครไปพัก

ดูเถิด เราจะทำให้พวกเขาหนีไปจากมันอย่างรวดเร็ว
เหมือนกับสิงโตจากป่าลุ่มน้ำจอร์แดนกระโจนหาทุ่งเขียวสด
และเราจะแต่งตั้งคนที่เราเลือกให้ปกครองเหนือมัน
เพราะว่า มีใครเหมือนอย่างเรา?
ใครจะมาเรียกเรา?
มีผู้เลี้ยงคนไหนบ้างที่จะยืนอยู่ต่อหน้าเราได้?
ดังนั้น จงฟังแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงทำเพื่อต่อต้านเอโดม
และเป้าหมายที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาเพื่อต่อต้านคนที่อาศัยในเทมาน

ตัวเล็กที่สุดในฝูงยังต้องถูกลากไป
ดังนั้นคอกสัตว์ของพวกเขาก็จะต้องกลัวลานกับหายนะของตนเอง

เมื่อเขาล้มลง แผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือน
เสียงร้องของพวกเขาได้ยินไปถึงทะเลแดง
ดูเถิด   จะมีผู้หนึ่งบินขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว เหมือนนกอินทรี และกางปีกของเขาออกสู้โบสราห์
ในวันนั้น จิตใจของนักรบผู้กล้าแห่งเอโดม
จะกลายเป็นเหมือนใจของหญิงที่กำลังเจ็บครรภ์เพื่อคลอดบุตร