เยเรมีย์ 49-4 หายนะของเบนฮาดัด

เยเรมีย์ 49:23-27

คำพิพากษาดามัสกัส

เกี่ยวกับดามัสกัส  “ฮามัทและอารปัดต่างก็สับสน เพราะพวกเขาได้ข่าวร้าย
พวกเขาละลายไปด้วยความกลัว
ปั่นป่วนเหมือนคลื่นในทะเลที่ไม่อาจทำให้สงบได้
ดามัสกัสกลับมาอ่อนแอ เธอหนีไป และความกลัวก็จับใจเธอ
ความระทมและความทุกข์โศกยึดเธอไว้เหมือนกับหญิงที่กำลังคลอดบุตร

เมืองที่มีชื่อเสียงเช่นนี้ถูกทอดทิ้งได้อย่างไร คือเมืองที่เราชื่นบาน?
ดังนั้น คนหนุ่มของเมืองจะล้มลงตามสี่แยก
ทหารของเมืองจะถูกทำลายสิ้นในวันนั้น
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
และเราจะก่อไฟขึ้นที่กำแพงเมืองดามัสกัส
และไฟนั้นจะเผาไหม้ป้อมเข้มแข็งของราชาเบนฮาดัดเสีย