เยเรมีย์ 49-5 เคดาร์-ฮาโซร์

เยเรมีย์ 49:28-33

คำพิพากษาสำหรับเผ่าเคดาร์ และฮาโซร์

เกี่ยวกับเผ่าเคดาร์ และอาณาจักรฮาโซร์ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์โจมตี
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

 “จงลุกขึ้น  ลุกไปสู้กับเผ่าเคดาร์!  จงทำลายประชากรทางตะวันออก!

 กระโจมและฝูงสัตว์ของเขาจะถูกกวาดไป

ทั้งผ้าเต้นท์และทรัพย์สมบัติ  อูฐทั้งหลายจะถูกนำออกไปจากเขา
และผู้คนจะร้องว่า “โอ น่ากลัวไปเสียทุกทิศ!”

 หนี  จงหนีออกไปให้ไกล  อาศัยในที่ลึก  โอประชากรแห่งอาณาจักรฮาโซร์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

 เพราะเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน มีแผนต่อต้านเจ้า

 มีเป้าหมายที่จะสู้กับเจ้า
“จงลุกขึ้น และต่อสู้กับชาติทางตะวันออกที่อยู่อย่างปลอดภัย”
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
“เขาไม่มีประตูเมือง ไม่มีกลอนประตู  อยู่แต่ลำพัง
อูฐของพวกเขาจะกลายเป็นของที่ปล้น
ฝูงสัตว์ของเขาจะกลายเป็นของที่ริบมา

mapa

 เราจะกระจายเขาให้กระเจิงไปทุกทิศทางลม
คนที่โกนจอนหูของตัวเอง
เราจะนำภัยพิบัติมาจากทุกด้านของเขา
เมืองฮาโซร์จะกลายเป็นที่พักของหมาป่า เป็นที่ร้างตลอดไป

 ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่  ไม่มีคนที่ค้างแรมในนั้น”