เยเรมีย์ 5-4 เหตุใดเจ้าจึงไม่ยำเกรงเรา?

เยเรมีย์ 5:19-25

และเมื่อประชาชนทั้งหลายุถามว่า “เหตุใดองค์พระเป็นเจ้าจึงทรงทำสิ่งเหล่านี้ต่อเรา?”

เจ้าจะตอบเขาว่า “ก็เป็นเหมือนอย่างที่เจ้าได้ละทิ้งเรา

และไปปรนนิบัติพระต่างชาติในดินแดนของเจ้า

เจ้าจะต้องปรนนิบัติคนต่างชาติในแผ่นดินที่ไม่ใช่ของเจ้า!”

 

จงประกาศข่าวสารต่อไปนี้แก่ยูดาห์ และอิสราเอล

“จงฟังข้อความนี้  เจ้าคนโง่ ไร้สติ   คนมีตา แต่มองไม่เห็น  มีหูแต่ไม่ได้ยิน”

“เจ้าไม่เกรงกลัวเราหรือ?” พระเจ้าตรัส

“เจ้าไม่ตัวสั่นต่อหน้าเราหรือ?

เราเป็นผู้กำหนดชายฝั่งให้เป็นเขตแดนของทะเล  

มันเป็นสิ่งกีดขวางไม่ให้น้ำผ่านไปได้  

แม้ว่าคลื่นจะซัดเข้าไปหามัน แต่ก็ไม่อาจผ่านมันไป 

แม้คลื่นจะคำรามเท่าไร  ก็ข้ามไปไม่ถึง!

มิน่าละ พื้นผิว น้ำทะเลจึงมีรูปทรงที่สวยเหลือเกิน
เพราะพระเจ้าทรงกำหนดนี่เอง…..มิน่าละ พื้นผิว น้ำทะเลจึงมีรูปทรงที่สวยเหลือเกิน

 
แต่คนเหล่าหนี้กลับมีใจดื้อด้าน กบฎต่อเรา
พวกเขาหันหน้ากลับไป  และก็จากเราไป

ในใจของเขาไม่เคยพูดเลยว่า “มาทำใจให้ยำเกรงพระเจ้ากันเถอะ
พระองค์เป็นผู้ประทานฝนตามฤดู ทั้งฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดู
และพระองค์ทรงรักษาวัฏจักรการเก็บเกี่ยวให้เรา

แต่ความชั่วของเจ้า ทำให้กฎเกณฑ์เหล่านี้เสียไป
และบาปของเจ้าก็กั้นสิ่งดีไปจากเจ้า