เยเรมีย์ 5-5 ไร้ความยุติธรรม!

เยเรมีย์ 5:26-32

“เพราะ… ท่ามกลางคนของเรา ก็พบคนชั่วร้ายที่ซุ่มอยู่เหมือนคนดักนก
เขาวางกับดัก และจับคนไป

บ้านของเขาเต็มด้วยการหลอกลวง  เหมือนกรงที่ขังนกไว้แน่น

ดังนั้นพวกเขาจึงยิ่งใหญ่ มั่งคั่ง

พวกเขากลายเป็นคนอ้วนพีนุ่มนิ่ง
ความชั่วร้ายของเขาไร้เขตจำกัด
เขาไม่พิพากษาคดีความของลูกกำพร้าอย่างยุติธรรม  ไม่ปกป้องสิทธิของคนขัดสน
เพื่อว่าเขาจะได้ร่ำรวยขึ้นจากการบิดเบือนการพิพากษา

sudan

แล้วจะไม่ให้เราลงโทษพวกเขาเพราะสิ่งเหล่านี้หรือ?” องค์พระเป็นเจ้าตรัส

“จะไม่ให้เราแก้แค้นชนชาติที่ชั่วร้ายขนาดนี้หรือ?”

มีนิ่งที่น่าสยดสยองและน่าสะพึงกลัวเกิดขึ้นในแผ่นดิน

ผู้มีหน้าที่กล่าวคำของพระเจ้า กลับมุสา
และเหล่าปุโรหิตก็ปกครองตามคำของเหล่าคนมุสา
คนของเราก็ช่างชอบวิธีการแบบนั้น

แต่พวกเจ้าจะทำอย่างไรล่ะ เมื่ออวสานมาถึง?