เยเรมีย์ 50-2 บาบิโลนร้าง

เยเรมีย์ 50:8-13

จงหนีออกจากกลางบาบิโลน และออกไปจากแผ่นดินเคลเดีย
และจงทำตัวเหมือนแพะผู้นำหน้าฝูง
เพราะดูเถิด เรากำลังเร้าและนำเหล่าประชาชาติที่ยิ่งใหญ่จากทางเหนือมาต่อสู้บาบิโลน
เขาจะเรียงหน้าเข้ามาต่อสู้
และจากนั้นบาบิโลนจะถูกยึด
คันธนูของเขาเป็นเหมือนนักรบเชี่ยวชาญที่จะไม่ยอมกลับไปมือเปล่า
เคลเดียจะถูกปล้น และคนที่ปล้นนั้นจะอิ่มเอมเปรมปรีดิ์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
โอ เหล่าคนที่เข้ามาปล้นมรดกของเรา  แม้ว่าเจ้าจะยินดี แม้เจ้ารื่นเริง
แม้เจ้าจะสนุกสนานเหมือนกับวัวสาวบนทุ่งหญ้า
และร้องเหมือนม้าตัวผู้
แม่ของเจ้าจะอับอายเป็นอย่างยิ่ง
คนที่คลอดเจ้ามาจะถูกหมิ่นเหยียดหยาม
ดูเถิด เธอจะอยู่เป็นคนสุดท้ายของประชาชาติทั้งหลาย

บาบิโลนจะกลายเป็นที่ร้าง
บาบิโลนจะกลายเป็นที่ร้าง

เป็นถิ่นกันดาร ที่แห้งแล้ง ทะเลทราย
เพราะพระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้า  เมืองนั้น จะไม่มีคนอาศัย
แต่จะกลายเป็นที่ร้างเปล่าอย่างที่สุด
คนที่ผ่านบาบิโลนไปจะตกตะลึง
และยังซุบซิบกันเพราะบาดแผลของเมืองนั้น