เยเรมีย์ 50-6 สภาพของบาบิโลน

เยเรมีย์ 50:33-40

ดังนั้น .. องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ ตรัสว่า
ประชากรอิสราเอลถูกกดขี่ข่มเหง รวมทั้งประชากรยูดาห์ด้วย
ทุกคนที่นำพวกเขาไปเป็นเชลย ยึดไว้ไม่ปล่อย
ไม่ยอมให้พวกเขาได้รับอิสรภาพ
องค์พระผู้ไถ่ของเขานั้น ทรงพลังยิ่งนัก พระนามว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ
แน่นอน…พระองค์จะทรงแก้คดีของเขา
เพื่อว่าพระองค์จะประทานการพักสงบให้กับโลกนี้
แต่ชาวเมืองบาบิโลนจะไม่มีการได้พักเลย
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่า
ให้มีดาบมาต่อสู้ชาวเคลเดีย และผู้อาศัยในบาบิโลน
ต่อสู้ข้าราชการและนักปราชญ์
ให้มีดาบต่อสู้เหล่าผู้ทำนาย เพื่อพวกเขาจะได้กลายเป็นคนโง่เง่า!
ดาบต่อสู้นักรบ เพื่อพวกเขาจะได้ถูกทำลาย
ดาบต่อสู้เหล่าม้าศึกและรถรบ
ต่อสู้นักรบต่างชาติท่ามกลางพวกเขา
พวกเขาจะกลายเป็นเหมือนผู้หญิงไป
ต่อสู้ทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นที่พวกเขามี
เพื่อว่าพวกเขาจะได้ถูกปล้น

ให้มีความแห้งแล้งสู้กับแหล่งน้ำทั้งหลาย
เพื่อว่ามันจะได้แห้งเหือด

เพราะมันเป็นดินแดนแห่งเทวรูป
และพวกเขาก็คลั่งไคล้รูปเหล่านั้น

mapahayena

“ดังนั้น เหล่าสัตว์ป่าจะอาศัยอยู่กับหมาป่าฮายินาในบาบิโลน
นกกระจอกเทศจะอาศัยอยู่ด้วยกัน

ต่อไปบาบิโลนจะไม่มีคนอยู่
ไม่มีใครเข้ามาพักอาศัยอยู่ตลอดชั่วชาติพันธุ์
เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงทำลาย

เมืองโสโดมและโกโมราห์ และเมืองรอบ ๆ

 

 

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
ดังนั้นจะไม่มีใครอาศัยอยู่ในนั้น  ไม่มีคนแม้เข้ามาพักแรม….