เยเรมีย์ 51-1 หายนะอย่างสิ้นเชิง

เยเรมีย์ 51:1-6

 

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“ดูเถิด เราจะเร้าจิตใจของคนที่ทำลายเข้ามาต่อสู้บาบิโลน
เข้ามาต่อสู้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเลบคาไม    

เราจะส่งผู้ฝัดร่อนไปยังบาบิโลน  และเขาจะฝัดร่อนตามที่ถูกส่งมา
จะทำให้แผ่นดินว่างเปล่า เมื่อเข้ามาต่อสู้จากทุกทิศทุกทาง ในวันแห่งความลำบาก
อย่าให้นักแม่นธนูโก่งคันธนูของเขา อย่าให้เขาลุกขึ้นพร้อมกับเสื้อเกราะ
อย่าไว้ชีวิตคนหนุ่ม และจงมุ่งมั่นที่จะทำลายกองทัพของเขาให้หมด
เขาทั้งหลายจะล้มลง ถูกสังหารในแผ่นดินเคลเดีย และบาดเจ็บกลางถนน
เพราะอิสราเอลและยูดาห์ไม่ได้ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ
พระเจ้าของพวกเขาทอดทิ้งไป

แต่ดินแดนของเคลเดียเต็มด้วยความผิดบาปต่อองค์ผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
จงหนีออกจากบาบิโลน ให้ทุกคนพยายามเอาชีวิตให้รอด
อย่ายอมให้ตัวเองถูกตัดออกไปเพราะบาบิโลนถูกลงโทษ
เพราะนี่เป็นเวลาที่พระเจ้าทรงแก้แค้น
พระองค์ตอบแทนเขาอย่างนี้