เยเรมีย์ 51-4 จุดจบของค้อน

เยเรมีย์ 51:20-26

“เจ้าเป็นค้อนและเป็นอาวุธสงครามของเรา
เราได้ทุบประชาชาติให้แตกด้วยตัวเจ้า
เราได้ทำลายอาณาจักรทั้งหลายด้วยตัวเจ้า

kon

เราใช้เจ้าทุบทั้งม้าและพลม้า
เราใช้เจ้าทุบรถม้าศึก และพลขับ
เราใช้เจ้าทำให้ชายและหญิงแตกสลาย
เราใช้่เจ้าทำลายทั้งคนแก่และเยาวชน
เราใช้เจ้าทำลายทั้งชายหนุ่มและหญิงสาว
เราใช้เจ้าทำลายทั้งคนเลี้ยงแกะและฝูงสัตว์ของเขา
เราใช้เจ้าทำลายทั้งชาวนาและเพื่อน ๆ ของเขา
เราใช้เจ้าทำให้ผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาทั้งหลายแตกเป็นเสี่ยง ๆ

เราคืนสนองบาบิโลน และคนที่อาศัยในแผ่นดินเคลเดียต่อหน้าต่อตา้เจ้า
เนื่องจากความชั่วที่เจ้าได้ทำต่อศิโยน
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

ดูเถิด  เราต่อสู้กับเจ้า โอ ภูเขาที่ทำลาย
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
ภูเขานั้นทำลายทั้งโลก
เราจะยื่นมือของเราออกต่อสู้เจ้า และกลิ้งเจ้าลงมาจากหน้าผา
และทำให้เจ้ากลายเป็นภูเขาไหม้

เขาจะไม่เอาหินจากเจ้าไปทำศิลามุมเอก
ไม่เอาไปทำรากฐานตึก
เจ้าจะกลายเป็นของทิ้งเปล่า ๆ ตลอดไป
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ