เยเรมีย์ 51-6 เมาจนตาย

เยเรมีย์ 51:6-40

ให้ชาวเมืองศิโยนกล่าวว่า

“เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์แห่งบาบิโลน ได้เขมือบข้า
พระองค์ได้บีบข้าจนแตก… ทำให้ข้ากลายเป็นภาชนะที่ว่างเปล่า
พระองค์ได้กลืนข้าเข้าไปเหมือนกับสัตว์ร้าย และได้กลืนกินของอร่อยของข้าจนเต็มอิ่ม
จากนั้นก็เทข้าออกไป
ขอให้ความโหดร้ายที่พระองค์ทำแก่ข้า และญาติของข้าจงตกอยู่เหนือบาบิโลน”

ให้เยรูซาเล็มกล่าวว่า
“ขอให้เลือดของข้าที่ไหลออกมาตกอยู่กับผู้อาศัยในแผ่นดินเคลเดีย”

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด เราจะแก้คดีของเจ้า และแก้แค้นแทนเจ้า
เราจะทำให้ทะเลของเขาแห้งผาก และทำให้น้ำพุแห้งเหือดไป

และบาบิโลนจะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง
เป็นที่อยู่ของหมาป่า  เป็นความหวาดผวาและเสียงเยาะหยัน  ไม่มีคนอาศัยอยู่

photo 2

“พวกเขาจะคำรามด้วยกันเหมือนสิงโต  จะขู่ร้องเหมือนกับลูกสิงห์
ขณะที่พวกเขากำลังร้อน.. เราจะเตรียมงานเลี้ยงไว้ให้
จะทำให้พวกเขาเมามาย  จะมีความสุขสนุกสนาน จากนั้น ก็หลับ เป็นการหลับตลอดไป
ไม่มีการตื่นขึ้นมาอีก”   องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ
“เราจะนำเข้าลงมาเหมือนกับลูกแกะที่กำลังจะถูกฆ่า
ใช่… เหมือนแกะผู้และแพะผู้