เยเรมีย์ 51-7 กำแพงที่พังลงมา

เยเรมีย์ 51:41-46

ดูการที่บาบิโลนถูกยึดไปซิ  สิ่งที่โลกสรรเสริญถูกยึดไปแล้ว
บาบิโลนได้กลายเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย

ทะเลได้ท่วมเข้ามาในบาบิโลน เต็มด้วยคลื่นอันบ้าคลั่ง
เมืองทั้งหลายของบาบิโลนได้กลายเป็นความน่าหวาดกลัว
เป็นดินแดนแห่งความแห้งแล้งและทะเลทราย

เป็นผืนดินที่ไม่มีคนอยู่  ไม่มีคนผ่านไปมา
และเราจะลงโทษเทพเบลแห่งบาบิโลน
เอาสิ่งที่เขากลืนไปนั้นออกมาจากปากของเขา

ประชาชาติทั้งหลายจะไม่เคียงบ่าเคียงไหล่เขาอีกต่อไป
กำแพงของบาบิโลนโค่นลงมาแล้ว
“จงออกไปจากท่ามกลางบาบิโลน  คนของเรา!
ให้ทุกคนเอาชีวิตให้รอดจากพระพิโรธใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
อย่าให้ใจของเจ้าหวั่นไหว ไม่ต้องกลัวเพราะข่าวทั้งหลายในแผ่นดิน
เมื่อรายงานเข้ามาในหนึ่งปี และรายงานของปีต่อไป
ความโหดร้ายอยู่ในแผ่นดินและผู้ปกครองก็ต่างสู้กัน