เยเรมีย์ 51-8 ผู้ทำลายจากทางเหนือ

เยเรมีย์ 51:47-51
ดังนั้น ดูเถิด วันนั้นจะมาถึง เป็นที่เราจะลงโทษเหล่ารูปปั้นทั้งหลายของบาบิโลน
ทั้งแผ่นดินจะต้องอับอาย และคนที่ถูกสังหารก็จะล้มลงกลางแผ่นดิน
แล้วทั้งสวรรค์และโลก รวมไปถึงสรรพสิ่งที่อยู่ในนั้น
จะร้องเพลงยินดีเหนือบาบิโลน
เพราะผู้ทำลายจากทางเหนือได้เดินทางมาสู้บาบิโลน
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

บาบิโลนจะล้มลงเพราะคนอิสราเอลที่ถูกสังหาร
เหมือนกับที่บาบิโลนได้ทำให้คนอื่นต้องล้มตาย
“เจ้าทั้งหลายที่ได้หนีจากดาบมาได้
จงไปซะ อย่ายืนนิ่งกับที่!
จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าจากแดนไกล
และระลึกถึงเยรูซาเล็ม
‘เราถูกทำให้อาย เพราะเราได้ยินเสียงติเตียน
ความอัปยศอดสูปกคลุมใบหน้าของเรา
เพราะคนต่างชาติได้เข้ามา
ในสถานที่บริสุทธิ์แห่งพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า’