เยเรมีย์ 51-9 เพื่อความสูญเปล่า!

เยเรมีย์ 51:52-58

ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

ดูเถิด วันหนึ่งจะมาถึง

เมื่อเราจะลงโทษเทวรูปต่าง ๆ ของบาบิโลน

เหล่าคนที่บาดเจ็บจะร้องครวญครางทั่วแผ่นดิน

แม้บาบิโลนจะไปสูงถึงฟ้าสวรรค์   แม้จะเสริมให้ป้อมสูงนั้นยิ่งแข็งแกร่ง

แต่ผู้ทำลายจากเราก็จะมาต่อสู้กับบาบิโลน   องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศ

เสียงหนึ่ง!  เสียงร้องจากบาบิโลน!

เสียงดังกึกก้องของความหายนะดังมาจากแผ่นดินเคลเดีย!

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้บาบิโลนกลายเป็นที่ร้าง

ทรงระงับเสียงอันทรงพลังของบาบิโลน

คลื่นของบาบิโลนนั้นส่งเสียงคะนองดั่งก้อนน้ำใหญ่

เสียงนั้นก็ดังขึ้น ดังขึ้น!

เพราะผู้ทำลายมาถึงบาบิโลนแล้ว  มาเหนือบาบิโลน

นักรบก็ถูกจับไป  คันธนูก็หักเป็นท่อน ๆ

เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการตอบแทน

พระองค์จะตอบสนองคืนให้แน่

“เราจะทำให้เหล่าข้าราชการ และนักปราชญ์เมามาย
ผู้ปกครอง ผู้บังคับบัญชา และนักรบ  พวกเขาจะหลับไปตลอด และไม่ตื่นเลย”

องค์กษัตริย์ ผู้ทรงพระนามว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งจอมทัพ ทรงประกาศ

ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพจึงตรัสว่า

ภาพถ่ายโดยคุณ Russ Matthews จาก frickr ภายใต้ creative commons
ภาพถ่ายโดยคุณ Russ Matthews จาก frickr ภายใต้
creative commons

“กำแพงกว้างของบาบิโลนจะถูกทำให้ราบติดดิน

ประตูสูงก็จะถูกเผาด้วยไฟ
เหล่าประชาชนทำงานหนักมาเพื่อสูญเปล่า

ทั้งชาติได้เหน็ดเหนื่อยเพียงเพื่อเจอกับไฟ”