เยเรมีย์ 52-3 เอาอะไรไปบ้าง?

เยเรมีย์ 52:17-23

สิ่งที่เนบูซาระดานนำไปยังบาบิโลน….

สิ่งต่าง ๆ ในพระวิหารคือ เสาทองสัมฤทธิ์  แท่น อ่างสาคร ไม่ได้ขนไปแบบนั้น แต่ถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
แล้วค่อยขนไป
ส่วน หม้อ พลั่ว กรรไกรตัดใส้ตะเกียง อ่าง ชามเครื่องหอม ภาชนะทองสัมฤทธิ์ที่ใช้พิธี  ก็เอาไปเป็นชิ้น ๆ
รวมทั้ง ชามอ่างเล็ก กระถางไฟ อ่าง  หม้อ  เชิงตะเกียง ชามเครื่องหอม และขันเครื่องดื่มบูชา

อะไรที่เป็นทองก็เอาไปเป็นทอง  อะไรที่เป็นเงินก็รวมกันเอาไปเป็นเงิน
utensils

 

สิ่งที่ไม่อาจชั่งได้เพราะมันใหญ่โต  มากเหลือเกินคือ เสาใหญ่สองต้น อ่างสาครหนึ่งใบ
วัวทองสัมฤทธิ์ 12 ตัวใต้อ่างนั้น  กับเชิงฐานต่าง ๆ
สิ่งเหล่านี้ เป็นการสร้างสมัยราชาซาโลมอน

Column_Proportions
เสาสูงต้นละ 8 เมตร  รอบวง 5.3 เมตร หนา 75 มิลลิเมตร แต่กลวง
บนเสาจะมีบัวคว่ำทองสัมฤทธิ์  บัวนั้นสูง 2.2 เมตร มีลาย มีลูกทับทิม เสาสองต้นเหมือนกัน
โดยข้าง ๆ มีลูกทับทิม 96 ลูก และบนลาย มีลูกทับทิม 100 ลูก