เยเรมีย์ 6-1 ถูกทำลาย!

เยเรมีย์ 6:1-7

ชนชาวเบนยามินเอ๋ย   จงหนีไปหาที่ปลอดภัย  หนีจากกลางเมืองเยรูซาเล็ม
เป่าแตรเขาสัตว์ที่เมือเทโคอา  และยกสัญญาณขึ้นเหนือบ้านเบธฮัคเคเรม
เพราะความหายนะและการทำลายกำลังมุ่งลงมาจากทางเหนือ

เราจะทำลายสาวสวยหน้าอ่อนหวาน ลูกสาวของศิโยนเสีย!

บรรดาคนเลี้ยงแกะและฝูงแกะของเขาจะมาต่อสู้กับเธอ

จะตั้งกระโจมล้อมรอบเธอ และต่างหากินอยู่ในที่ของแต่ละคน
จงเตรียมทำสงครามต่อสู้เธอ

hole-destruction-of-jerusalem1วิลเลียม บราสลีย์ โฮล  เยรูซาเล็มถูกทำลาย

 

 

ลุกขึ้น!  เราจะโจมตีเวลาเที่ยง
วิบัติแล้วเรา  เพราะกลางวันล่วงไป เงายามค่ำทอดยาวออกไป

ลุกขึ้น!  เข้าไปโจมตีตอนกลางคืน  ทำลายราชวังให้สิ้นซาก!

พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสว่า
“ตัดต้นไม้ของเธอเสีย  และตั้งเนินต่อต้านนครเยรูซาเล็ม

มันเป็นเมืองที่ต้องถูกลงโทษ เพราะในเมืองนี้มีแต่การกดขี่บีบคั้น

เหมือนกับบ่อน้ำที่ยังเก็บน้ำเย็น ๆ ไว้เสมอ เมืองนี้ก็รักษาความชั่วของตัวเองให้สดใหม่ไม่หยุดหย่อน

ภายในเมืองจะได้ยินเรื่องความรุนแรงและการทำลาย
ความเจ็บป่วยและบาดแผลก็อยู่ต่อหน้าเราเสมอ