เยเรมีย์ 6-4 คนที่พระเจ้าปฏิเสธ

เยเรมีย์ 6:22-30
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“ดูเถอะ จะมีชนชาติหนึ่งลงมาจากแผ่นดินทางเหนือ
ชาติที่ยิ่งใหญ่ชาติหนึ่ง ถูกเร่งเร้าให้มาจากส่วนไกลที่สุดของโลก

พวกเขาสะพายธนู มือถือหอก โหดร้าย ไร้เมตตา
เสียงของเขาเหมือนเสียงทะเลคำราม
พวกเขาขี่ม้า เตรียมกระบวนทัพมาเพื่อต่อต้านลูกสาวแห่งศิโยน”

พอเราได้ยินข่าวเรื่องพวกเขานั้น มือของเราก็อ่อนแรงลงไป
ความท้อแท้สาหัสยึดเราไว้ เหมือนความเจ็บปวดของหญิงที่กำลังคลอดบุตร

อย่าออกไปในทุ่ง อย่าเดินไปตามถนน
เพระาศัตรูนั้นถือดาบ ความสยดสยองระบาดไปทุ่งหย่อมหญ้า

โอลูกสาวของคนของเราเอ๋ย จงสวมเสื้อผ้ากระสอบ จงกลิ้งเกลือกในกองเถ้าธุลี
จงคร่ำครวญไว้ทุกข์เหมือนกำลังสูญเสียลูกชายคนเดียวที่เจ้ามีอยู่
มันเป็นการคร่ำครวญที่ขมยิ่งนัก
เพราะผู้ที่มาปล้นนั้น โจมตีทันควันไม่ทันตั้งตัว

“เราทำให้เจ้าเป็นผู้ทดสอบแร่ท่ามกลางคนของเรา
เพื่อว่าเจ้าจะได้รู้และทดสอบหนทางของพวกเขา

Nguentalung

พวกเขาดื้อดึงอย่างร้ายกาจ! เที่ยวให้ร้ายป้ายสีไปทั่ว
พวกเขาเป็นเหมือนทองเหลืองและเหล็ก ต่างคดโกงทั้งสิ้น

เครื่องสูบลมของเขานั้นสูบอย่างรุนแรง เพื่อเผาตะกั่วให้หมดไป
การถลุงโลหะกลับไร้ประโยชน์ เพราะคนชั่วไม่ได้ถูกชำระให้บริสุทธิ์

ใคร ๆ ก็เรียกเขาว่า “แร่เงินที่ไม่มีใครเอง”
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิเสธพวกเขาแล้ว!