เยเรมีย์ 7-1 ซ่อมทางและพฤติกรรม

เยเรมีย์ 7:1-7

พระดำรัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีย์ว่า

“จงยืนอยู่ที่ประตูพระวิหาร และประกาศดังนี้ …

บรรดาชาวยูดาห์ที่เดินผ่านประตูพระวิหารเพื่อนมัสการพระเจ้า ขอจงฟังพระดำรัสของพระองค์

jer7-1

องค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นจอมทัพ  พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสว่า

‘ ขอให้เจ้าซ่อมทางและพฤติกรรมของเจ้า
และเราจะอนุญาตให้เจ้าอยู่ในที่แห่งนี้

อย่าเชื่อคำหลอกลวงที่ว่า ..นี่เป็นพระวิหารของพระเจ้า พระวิหารของพระเจ้า  พระวิหารของพระเจ้า..

หากว่าเจ้าได้แก้ไขทางและพฤติกรรมของเจ้าจริง ๆ

หากเจ้าได้ประพฤติต่อกันและกันอย่างยุติธรรมจริง ๆ

หากเจ้าไม่กดขี่คนพเนจร คนไร้พ่อ  หญิงม่าย หรือไม่ได้ปล่อยให้คนไร้ผิดต้องหลั่งเลือดในที่นี้

และหากเจ้าไม่ได้เดินตามพระอื่น ๆ ให้ตัวเองต้องตกอยู่ในอันตราย

แล้วเราจะให้เจ้าอยู่ในสถานที่นี้

อยู่ในแผ่นดินที่เรามอบให้บรรพบุรุษของเจ้าเพื่อให้เขาได้อยู่ตลอดไปมาตั้งแต่สมัยโบราณ