เยเรมีย์ 7-2 กลับไปดูที่ชิโลห์

เยเรมีย์ 7:8-15

“ดูเถอะ เจ้าได้เชื่อคำที่หลอกลวง  และก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดเลย

เจ้าจะยังคงเข่นฆ่า  เป็นชู้ สาบานเท็จ  บูชาบาอัล  และติดตามพระอื่นที่เจ้าไม่รู้จัก

แล้วกลับมายังพระวิหาร ยืนอยู่ต่อหน้าเรา ทูลว่า
‘เราได้รับการช่วยกู้แล้ว!  ‘

เพียงเพื่อนเจ้าจะได้กลับไปทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่อไปอย่างนั้นหรือ?

วิหารที่เราเรียกตามชื่อของเราหลังนี้ กลายเป็นถ้ำโจรในสายตาของเจ้าไปแล้วใช่ไหม?

ดูเถอะ เราเองก็เห็นเช่นนั้น ” พระเจ้าตรัส

The-death-of-Eli-550x462

 เหตุเกิดที่ชิโลห์

กลับไปดูซิ  ไปดูที่ของเราในชิโลห์  ที่นั่นเราให้นามของเราดำรงอยู่มาตั้งแต่แรก

ไปดูซิว่า เราทำอะไรกับที่นั่น เมื่อคนอิสราเอลทำชั่ว

พระเจ้าทรงประกาศ  “บัดนี้   เพราะเจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้…

ที่เราพูดกับเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เจ้าก็ไม่ฟัง  เมื่อเราเรียก เจ้าก็ไม่ตอบ

ดังนั้น เราจะทำกับวิหารที่เราเรียกตามชื่อของเรา

วิหารที่เจ้าวางใจ

และจะทำต่อแผ่นดินที่เรามอบให้บรรพบุรุษของเจ้า เหมือนที่เราทำกับชิโลห์

เราจะเหวี่ยงเจ้าออกจากสายตาของเรา

เหมือนกับที่ได้เหวี่ยงลูกหลานเอฟราอิม  ญาติ ๆของเจ้าออกไป