เยเรมีย์ 7-3 ไม่ต้องอธิษฐาน!

เยเรมีย์ 7:8-16

“แต่ส่วนเจ้า… เยเรมีย์  อย่าอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ ไม่ต้องร้องขอ ร้องทูลเราเพื่อพวกเขา

ไม่ต้องอธิษฐานอ้อนวอนเผื่อ  พวกเราจะไม่ฟังเจ้า

เจ้าไม่เห็นหรือว่า พวกเขาทำอะไรในเมืองต่าง ๆ ในแคว้นยูดาห์

ไม่เห็นหรือว่า พวกเขาทำอะไรตามถนน ในนครเยรูซาเล็ม!

Is7-5

เด็ก ๆ ไปเก็บฟืน  พ่อก็จุดไฟ  ผู้หญิงนวดแป้ง และทำขนมให้ราชินีแห่งสวรรค์

พวกเขาเทเครื่องดื่มถวายบูชาพระอื่น ๆ เพื่อทำให้เราโกรธ

 

ไม่ใช่เราหรอกหรือ ที่เขายั่วยุให้โกรธ ?”   องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส

“เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเพื่อให้ตัวเองขายหน้าหรือ?”

ดังนั้น พระเจ้าตรัสว่า

“ดูเถิด ความโกรธและความกริ้วของเราจะต้องถูกเทลง ณ ที่นี้  ลงบนมนุษย์และสัตว์

บนต้นไม้ในทุ่ง และบนพืชผลจากแผ่นดิน  มันจะถูกเผาผลาญ  ไม่อาจดับได้”