เยเรมีย์ 8-2 ไม่รู้จักเอาเสียเลย

เยเรมีย์ 8:4-9
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“เมื่อมนุษย์ล้มลง เขาจะไม่ลุกขึ้นอีกหรือ?
เมื่อเขาหันจากไปแล้ว เขาจะไม่กลับมาอีกหรือ?

แล้วเหตุใด คนเหล่านี้จึงหันไป เขาทรยศไม่สิ้นสุด
เขาหลอกลวงไม่หยุดหย่อน และปฏิเสธไม่ยอมกลับมา
เราตั้งใจและคอยฟังอยู่
แต่พวกเขาไม่พูดในสิ่งที่ถูกต้อง
ไม่มีใครกลับใจจากความบาปของตนแล้วกล่าวว่า
‘ข้าได้ทำอะไรลงไปนี่?’
ทุกคนต่างหันไปตามทางของตน เหมือนกับม้าที่มุ่งหน้าไปยังสนามรบ
opayop2
แม้นกกระสาแห่งท้องฟ้า ยังรู้จักฤดูกาลของมัน
นกพิราบ นกนางแอ่น และนกกระเรียนยังรู้ว่า เวลาใดมันควรอพยพ
แต่คนของเรากลับไม่รู้จักกฎเกณฑ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เจ้าพูดได้อย่างไรว่า ‘เราเป็นคนฉลาด และกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอยู่กับเรา?’
ดูเถิด ปากกาของพวกอาลักษณ์ ได้ทำให้พระธรรมกลายเป็นคำมุสา
คนที่ฉลาดจะต้องอับอาย พวกเขาจะสับสนและถูกนำออกไป
ในเมื่อเขาปฏิเสธพระคำของพระเจ้า
แล้วจะมีปัญญาอยู่ในตัวเขาได้อย่างไร