เยเรมีย์ 2-2 ทำเหมือนไม่รู้จัก

เยเรมีย์ 2: 6-8

พวกเขาไม่ได้กล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่ไหน พระองค์ผู้ทรงนำเรามาจากแผ่นดินอียิปต์
พระองค์ผู้ทรงนำเราในถิ่นกันดาร ในทะเลทราย ที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อ
ในแผ่นดินที่แห้งแล้งและมืดมิด ในแผ่นดินที่ไม่มีใครสามารถผ่านไปเลย ในที่ ๆ ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่”
WildernessSinai
และเรานำเจ้ามายังแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เพื่อที่จะได้อิ่มอร่อยกับผลไม้และสิ่งดี ๆ ในแผ่นดินนั้น
แต่เมื่อเจ้าเข้ามา เจ้ากลับทำให้แผ่นดินเป็นมลทิน เจ้าทำให้มรดกของเรากลายเป็นสิ่งที่ดูน่าสะอิดสะเอียน

ปุโรหิตไม่ได้กล่าวว่า “องค์พระเป็นเจ้าอยู่ที่ไหน?
คนที่จะต้องรักษากฎเกณฑ์ของเรากลับไม่รู้จักเรา
คนที่เป็นผู้เลี้ยงรึ ก็ล่วงละเมิดเรา
ผู้ที่ต้องกล่าวคำของเรา ก็กลับกล่าวคำของบาอัล และวิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์อันใด

น่าแปลกที่พระเจ้าทรงดีกับเรา แต่เราไม่ได้เห็นพระคุณของพระองค์เลย