เศฟันยาห์ 1-1

เศฟันยาห์ 1:1-6

เพื่อน ๆ ครับ สิ่งที่เศฟันยาห์พูดนั้น มันเหมือนภาพยนต์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับวันสุดท้ายของโลก เรากลัวไหมที่จะเจอวันแบบนั้น ลองคิดถึงความโกลาหล เสียงดังสนั่นของวันนั้น เวลาพระเจ้าจะกวาดมนุษย์ไปหมด มันก็น่าจะเป็นภาพคล้าย ๆ กับคลื่นสึนามิที่มากวาดเราไป แต่ในวันสุดท้ายของพระเจ้านั้น ไม่มีใครหนีรอดได้เลย

คำของพระเจ้ามาถึงเศฟันยาห์  ผู้เป็นลูกชายของคูชี  ซึ่งสืบเชื้อสายมากจากกษัตริย์เฮเซคียาห์

คำนี้มาในรัชกาลราชาโยสิยา  โอรสของราชาอาโมน

พระเจ้าตรัสว่า … เราจะกวาดทุกอย่างให้หมดจากพื้นโลก…

พระเจ้าตรัสว่า … เราจะกวาดทั้งคน และสัตว์ออกไป    ทั้งกวาดนกในอากาศและปลาในทะเล

เราจะกวาดล้างคนชั่ว และกำจัดเหล่ามนุษย์ออกจากพื้นโลก

เราจะยื่นมือออก ต่อสู้กับยูดาห์  ต่อชาวนครเยรูซาเล็มทั้งสิ้น

เราจะกำจัดซากเดน ของจ้าวบาอัลจากที่นี่  กำจัดชื่อเสียงเรียงนามของปฏิมากรปุโรหิต

เราจะกำจัดคนเหล่านันที่กราบไหว้บริวารของฟ้าสวรรค์บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน

พวกเขากราบสาบานต่อพระเจ้า  แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังสาบานในนามพระมิลโคม

เราจะกำจัดคนเหล่านั้นที่ไม่ติดตามพระเจ้า  ไม่แสวงหาพระเจ้า หรือทูลถามพระองค์