เศฟันยาห์ 2-1

เศฟันยาห์ 2:1-7

 

จงรวมตัวกัน  ใช่… จงรวมตัวกัน  ประชาชาติที่ไร้ยางอาย

ก่อนที่คำบัญชานั้นจะส่งผล  ก่อนที่วันนั้นจะผ่านไปเหมือนแกลบที่ปลิวลอยไป  ก่อนที่พระพิโรธอันร้อนแรงของพระเจ้าจะมาถึงเจ้า    ก่อนที่วันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าจะมาบนเจ้า

 

จงแสวงหาพระเจ้า  ทุกคนที่มีใจอ่อนน้อม  คนที่ทำตามพระดำรัสของพระเจ้า  จงแสวงหาความชอบธรรม  แสวงหาความถ่อมตน  เผื่อว่าเจ้าจะได้ถูกซ่อนเอาไว้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า

เพราะเมืองกาซาจะกลายเป็นที่รกร้าง  และเมืองอัชเคโลนจะกลายเป็นเมืองร้างเช่นกัน  ชาวเมืองอัชโดดจะถูกไล่ออกไปกลางแดดเที่ยง  เมืองเอโครนก็จะถูกรื้อทำลาย

วิบัติแก่คนที่อาศัยเมืองชายฝั่งทะเล  ชนชาติเคเรธี คำของพระเจ้ามาต่อต้านพวกเจ้า    โอ คานาอัน ดินแดนแห่งชาวฟิลิสเตีย  และเราจะทำลายเจ้าจนไม่เหลือสักคน

และเจ้า  ชายฝั่งทะเล  เจ้าจะกลายเป็นทุ่งหญ้า  มีหญ้าเขียวให้กับผู้เลี้ยง และฝูงสัตว์

ชายฝั่งทะเลจะกลายเป็นของผู้ที่หลงเหลือในยูดาห์  ฝูงสัตว์ของพวกเขาจะเล็มหญ้ากันที่นั่น  และ ในยามค่ำ เขาจะนอนลงบนที่แผ่นดินอัชเคโลน  เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาจะทรงคิดถึงพวกเขา และทรงรื้อฟื้นเขาขึ้นมาใหม่