เศฟันยาห์ 3-2

เศฟันยาห์ 3:9-13

“เพราะในเวลานั้น เราจะเปลี่ยนคำพูดของประชาชนให้เป็นคำที่บริสุทธิ์สะอาด  เพื่อว่าทุกคนจะเรียกหาพระนามของพระเจ้า และรับใช้พระองค์เป็นใจเดียวกัน

ผู้ที่นมัสการเรา ลูกสาวของประชากรที่กระจัดกระจายไป จะนำเครื่องบูชามาถวายจากแม่น้ำแห่งแผ่นดินคูช
ในวันนั้น เจ้าจะไม่อับอายอีก เพราะการกระทำดื้อดึงของเจ้าต่อเรา  เพราะในเวลานั้น เราจะนำคนที่สูงส่งใจยโสออกไปจากท่ามกลางเจ้า   และเจ้าจะไม่เย่อหยิ่งในภูเขาบริสุทธิ์ของเราอีกต่อไป    เราจะปล่อยให้ท่ามกลางเจ้ามีคนที่ใจถ่อมและเจียมเนื้อเจียมตัว  พวกเขาจะขอลี้ภัยในพระนามของพระเจ้า
w
คนที่ถูกทิ้งให้อยู่ในอิสราเอล จะไม่ทำการอยุติธรรม  เขาจะไม่พูดมุสา  จะไม่พบลิ้นล่อลวงในปากของพวกเขา  เพราะว่า พวกเขาจะหากิน และนอนลง  ไม่มีใครจะทำให้เขากลัวได้ “